باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* کسانی که -جز گوشت محصولات دریایی- محصولات گوشتی و غیرگوشتی دیگر حیوانات را مصرف نمی‌کنند.
* کسانی که -جز گوشت محصولات دریایی- محصولات گوشتی حیوانات را مصرف نمی‌کنند اما محصولات غیرگوشتی حیوانات را مصرف می‌کنند.
* '''میوه‌خواری''' (Fruitarianism):
*روش '''میوهتغذیه‌ای خوار'''که (Fruitarianism):در کسانیآن کهتنها از میوه‌ها به عنوان غذا استفاده می‌کنندمی‌شود.
 
== فواید ==
۹۴

ویرایش