باز کردن منو اصلی

تغییرات

* کسانی که -جز گوشت محصولات دریایی- محصولات گوشتی و غیرگوشتی دیگر حیوانات را مصرف نمی‌کنند.
* کسانی که -جز گوشت محصولات دریایی- محصولات گوشتی حیوانات را مصرف نمی‌کنند اما محصولات غیرگوشتی حیوانات را مصرف می‌کنند.
* '''[[میوه‌خواری]]''' (Fruitarianism):
روش تغذیه‌ای که در آن تنها از میوه‌ها به عنوان غذا استفاده می‌شود.
 
۹۴

ویرایش