باز کردن منو اصلی

تغییرات

ایمیل
مقالهٔ اصلی: [[داده‌های جغرافیایی]]
 
اطلاعات جغرافیایی یا داده‌های جغرافیایی، به واقع، نوعی از [[داده‌های جغرافیایی]] (spatial) هستند که [[نقشه]]‌ها و [[تصویربرداری ماهواره‌ای|تصاویر ماهواره‌ای]] را می‌شود از جمله نمونه‌های نوعی آن‌ها ذکر کرد.
 
داده‌های جغرافیایی را به دو دستهٔ عمده تقسیم می‌نمایند:
کاربر گمنام