باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[کلودیا پولچرا (همسر آگوستوس)|کلودیا پولچرا]] (۴۲–۴۰ پ.م.؛ طلاق)
* [[سکریبونیا (همسر آگوستوس)|سکریبونیا]] (۴۰–۳۸ پ.م.، طلاق)
* [[Livia|Liviaلیویا Drusillaدروسیلا]] (۳۷ پ.م. – ۱۴ میلادی، مرگ)}}
| issue = [[ژولیای بزرگتر]]
| regnal name = امپراتور سزار دیوی فیلیوس آگوستوس