تفاوت میان نسخه‌های «سمیرا سیاح»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== مجموعه تلویزیونی ===
* ۱۳۷۴ [[مهر خوبان]] ([[یوسف سیدمهدوی]])
* ۱۳۷۵ [[همسفرفراق (مجموعه تلویزیونی)|فراق]] -([[مسعود ۱۳۷۹رشیدی]])
* [[دو قدم تا بهشت]]
* ۱۳۷۶ [[جدال با سرنوشت]] -([[مسعود ۱۳۷۶رشیدی]])
* ۱۳۷۷ [[راز یک خزان]] -([[فرامرز ۱۳۷۷باصری]])
* ۱۳۷۸ [[کاشانه (مجموعه تلویزیونی)|کاشانه]] -([[قاسم جعفری]]) ۱۳۷۸
* ۱۳۷۸ [[یکی بود، یکی نبود (مجموعه تلویزیونی)|یکی بود، یکی نبود]] -([[جواد ۱۳۷۸ارشاد]])
* ۱۳۷۸ [[کژدم ۳۳]] ([[مهدی شمسایی]])
* [[همسفر (مجموعه تلویزیونی)]] - ۱۳۷۹
* ۱۳۷۸ [[داستان یک شهر]] ([[اصغر فرهادی]]) (بازیگر مهمان)
* [[کژدم ۳۳]] - ۱۳۷۹
* ۱۳۷۹ [[همسفر (مجموعه تلویزیونی)|همسفر]] ([[قاسم جعفری]])
* [[در اعماق]] - ۱۳۸۱
* ۱۳۸۴ [[چه کسی به سرهنگ شلیک کرد؟]] -([[جواد ۱۳۸۴اردکانی]])
* ۱۳۸۵ [[گلریزان]] ([[مسعود رشیدی]])
* [[قاب‌های خالی]] - ۱۳۸۵
* ۱۳۸۵ [[سلام (مجموعه تلویزیونی)|سلام]] ([[محمدرضا فرزین]])
* [[گلریزان]] - ۱۳۸۵
* ۱۳۸۶ [[قاب‌های خالی]] -([[مرتضی ۱۳۸۵احمدی هرندی]])
* ۱۳۸۶ [[کارآگاه علوی ۲]] -([[حسن ۱۳۸۷هدایت]])
 
== منابع ==