تفاوت میان نسخه‌های «دودمان نخست مصر»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
! نام !! توضیح !! تاریخ
|-
| [[نارمر]] ||- به احتمالی همان «[[منس]]» در فهرست‌های پیشین || ۳۱۰۰ - ۳۰۵۰۳۱۰۰–۳۰۵۰ پ. م.
|-
| [[هور آها]] || - || ۳۰۵۰ - ۳۰۴۹۳۰۵۰–۳۰۴۹ پ. م.
|-
| [[دجر]] || - || ۳۰۴۹ - ۳۰۰۸۳۰۴۹–۳۰۰۸ پ. م. ([[سنگ پالرمو]])
|-
| [[دجت]] || - || ۳۰۰۸ - ۲۹۷۵۳۰۰۸–۲۹۷۵ پ. م.
|-
| [[مرنیث]] ||- مادر دِن || ۳۰۰۸ پ. م.؟
|-
| [[دن (فرعون)|دِن]] || - || ۲۹۷۵ - ۲۹۳۵۲۹۷۵–۲۹۳۵ پ. م.؟
|-
| [[آنجیب]] || - || ۲۹۳۵ - ۲۹۲۵۲۹۳۵–۲۹۲۵ پ. م.؟ ([[سنگ پالرمو]])
|-
| [[سمرخت]] || - || ۲۹۲۵ - ۲۹۱۶۲۹۲۵–۲۹۱۶ پ. م.؟ ([[سنگ پالرمو]])
|-
| [[قاعا]] || - || ۲۹۱۶ - ۲۸۹۰۲۹۱۶–۲۸۹۰ پ. م.؟
|}
 
اطلاعات دانسته از این دودمان از اندک تندیس‌ها و اشیای به جا مانده از آن دوران که نام‌های پادشاهی را در بر داشتند،دربرداشتند، به دست آمده‌اند. یکی از مهم‌ترین این اشیا [[لوحه نارمر]] است. هیچ اطلاعات ثبت شده با جزییاتی از دو دودمان نخست بر جای نمانده‌است به جز فهرست مختصر نوشته شده در [[سنگ پالرمو]]. در آن هنگام [[هیروگلیف مصری|هیروگلیف]] به شکل کامل ابداع شده بود و تصاویر به کار رفته در آن برای نزدیک سه هزار سال پس از آن دست نخورده باقی ماندند.
محقق ایرانی یاراحمدی معتقد است ،است، که این احتمال وجود دارد ،دارد، که نارمر شاه بنیان‌گذار سلسله اول مصر در حقیقت اولین فردی است ،است، که مصر علیا و سفلی را در دوره اتحاد دوم در سال 3100۳۱۰۰ پ.م. متحد کرده یا این فرایند را آغاز نموده است نموده‌است. او دربارهدربارهٔ منس معتقد است ،است، که شاید منس همان فردی است ،است، که در حوالی سال 4500پ۴۵۰۰پ. م. برای اولین بار مصر علیا و سفلی را متحد کرده‌است . اتحاد اول پس از دوره کوتاهی فروپاشید . نظر به عدم وجود کتابت و بسیاری از اسناد خطی از این دوره نام منس در طی این دوران سینه به سینه منتقل گردیده و به مرور زمان به دوره اتحاد دوم که سپر سنگی نارمر شاه سند مکتوبی دربارهدربارهٔ آن در اختیار ما می گذارد ،می‌گذارد، جایگزین نام نارمر شاه گردیده است گردیده‌است. <ref>یاراحمدی مهدی ؛مهدی؛ منس معمای مانیتو</ref>
 
== صنعت و شهرسازی ==
| نویسنده = Shaw, Ian (۲۰۰۰)
| نشانی = http://books.google.co.uk/books?id=092jP1lBhtoC&source=gbs_navlinks_s
| شابک = 0-19-280458-8
}}
{{پایان چپ‌چین}}