تفاوت میان نسخه‌های «نظریه تونن»

تمیزکاری ابرابزار
(منایع را به منابع اصلاح نمودم)
(تمیزکاری ابرابزار)
[[پرونده:Thevenin equivalent.png|frame|چپ|معادل کردن عناصر داخل جعبه با [[مدار معادل تونن]] آن]]
در [[مهندسی برق]] هر شبکه خطی (یعنی شبکه ای که از عناصر خطی و منابع مستقل تشکیل شده استشده‌است) را می‌توان به صورت '''مدار معادل تونن''' آن مدل کرد. به این صورت که تمام عناصر را مانند یک جعبهٔ سیاه در نظر می‌گیریم و آنرا با یک [[مقاومت]] و [[منبع ولتاژ]] معادل می‌کنیم. منبع ولتاژ که ولتاژ تونن نام دارد، ولتاژ مدار باز دو سر شبکه است. مقاومت نیز مقاومت تونن نامیده می‌شود و مقاومت دیده شده از دو سر یک شبکه خاموش شده خطی است. شبکه خاموش شده شبکه ای است که منابع مستقل درون آن صفر شده اندشده‌اند به این ترتیب که منابع ولتاژ به اتصال کوتاه و منابع جریان به مدار باز تبدیل شده اند شده‌اند.<ref>[http://wikicando.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87نحوه-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87محاسبه-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AAمقاومت-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%86تونن-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86نورتن/ فیلم آموزشی محاسبه مقاومت تونن].</ref>.
 
== محاسبه مدار معادل تونن ==
# ولتاژ مدار باز را محاسبه کرده و آن را ولتاژ تونن می نامیممی‌نامیم.
# منابع مستقل را خاموش فرض می‌کنیم. ( یعنی منبع ولتاژ را [[اتصال کوتاه]] و [[منبع جریان]] را [[مدار باز]] در نظر می‌گیریم.)
# یک منبع جریان تست با مقدار 1۱ آمپر یا یک منبع ولتاژ تست با مقدار یک ولت به دو سر مدار بسته و ولتاژ منبع جریان یا جریان منبع ولتاژ را محاسبه می کنیم.می‌کنیم؛ که ولتاژ منبع جریان همان مقاومت تونن است و عکس جریان منبع ولتاژ نیز مقاومت تونن است.<ref>[http://www.amazon.com/Engineering-Circuit-Analysis-William-Hart/dp/007027410X Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven Durbin. Engineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.]،</ref>.
 
=== مثال ===
{|
 
== جستارهای وابسته ==
* [[نظریه نورتن]]
* [[انتقال توان ماکزیمم]]
 
== منابع ==