تفاوت میان نسخه‌های «ابوجعفر دشمنزیار»

جز
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند مجمل التواریخ و القصص به متن)
{{پانویس}}
* «دائرةالمعارف بزرگ اسلامی»، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، نشر مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۲، ۱۳۷۰ ش
* «[[مجمل التواریخ و القصص]]»، به کوشش محمدتقی بهار، تهران، ۱۳۱۸ش، صص ۳۹۸، ۴۰۷–۴۰۹، ۴۱۲–۴۱۴؛
* ابن اثیر، عزالدین، «الکامل»، بیروت، ۱۹۸۲م، ۹/فهرست، ۱۰/۲۵، ۲۴۴–۲۴۵، ۴۴۷، ۵۵۱–۵۵۲
* غفاری، قاضی احمد، «تاریخ جهان‌آرا»، تهران، ۱۳۴۳ش؛
۱۱٬۰۱۲

ویرایش