باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{ترجمه جعبه اطلاعات}}{{infobox officeholder
| honorific-prefix = <small>[[Excellency|His Excellency]]</small>
| name= ویم کوک