تفاوت میان نسخه‌های «سلطان محمود غزنوی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (←‏عقاید مذهبی سلطان محمود: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== وضعیت علم و ادب در دوران سلطنت محمود ==
اجتماع علما و شعرا در دستگاه محمود غزنوی و اشعار و کتبی که به نام او ترتیب یافته نام او را در اطراف عالم معروف کرده‌است. معروفترین شاعران دربار او عبارت بودند از: [[عنصری بلخی]]، [[فرخی سیستانی]]، [[عسجدی مروزی]]، [[زینتی]]، [[منشوری سمرقندی]]، [[کسائی مروزی]] و [[غضائری رازی]]. اگر چه [[فردوسی توسی]] در زمان او می‌زیست و [[شاهنامه]] را به او تقدیم کرد ولی وابستگی به دربار محمود نداشت. از میان دانشمندان دستگاه محمودی نام‌آورتر از [[ابوریحان بیرونی]] نیست. از وزیران نامی دستگاه سلطان محمود این اشخاص بوده‌اند: [[فضل بن احمد اسفراینی]]، [[ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی]] و [[ابوعلی حسن بن محمد بن میکائیل]] معروف به [[حسنک وزیر]]. دبیر مخصوص دربار سلطان‌محمود [[ابونصر مشکان]] بوده‌است.[[ابوالفضل بیهقی]] نویسنده تاریخ بیهقی نیز در این دوران زیسته است.
 
== عقاید مذهبی سلطان محمود ==
۶

ویرایش