تفاوت میان نسخه‌های «قوم‌نگاری»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== هدف ==
هدف مردم نگاری، تهیهٔ مونوگرافی و گزارش‌های نسبتاً کاملی از همه مسائل مربوط به یک واحد اجتماعی و قابل تفکیک است و نیز سبب می‌شود، [[مردم‌شناسی]] با روش «مقایسه‌ای» و ترکیب آن‌ها به نتیجه گیرینتیجه‌گیری کلی برسد.<ref>فربد ۲</ref>
 
== ارتباط با مردم‌شناسی ==
 
=== تکنولوژی ===
[[انسان]] برای این که محیط طبیعی پیرامون خود را برای زندگی آماده کند از [[آب]]، [[خاک]]، [[سنگ]]، [[چوب]]، [[گیاهان]] و [[حیوانات]] استفاده می‌کند تا بتواند از آن‌ها ابزار و ادوات تهیه کند، یعنی ابزار و ادواتی که حیات فرهنگی جوامع به آن‌ها وابسته‌است. اشکال اجتماعی، فعالیت‌های تکنیکی را عرضه می‌کنند و با توجه به وظیفه‌ای که در سلسله مراتب خدمت به انسان به عهده دارند، می‌توان آن‌ها را تقسیم بندیتقسیم‌بندی کرد.
 
=== اکولوژی ===
 
=== زندگی اقتصادی ===
هر جامعه‌ای در تلاش معاش، از امکانات طبیعی معینی برخوردار است که با مقتضیات اقلیمی و جغرافیایی آن منطقه مناسبت دارد. در مردم نگاری، تقسیم بندی،تقسیم‌بندی، شناخت، نحوه تولید و توزیع و مصرف و خصوصیات هر یک از این مراحل مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این مطالعات زمینه‌ای برای تکمیل اسناد و مدارک مردم‌شناسی اقتصاد فراهم می‌نماید.
 
=== سازمان‌های اجتماعی ===
هر [[جامعه]] یا گروه اجتماعی دارای قواعد و مقرراتی است که ضامن ادامه حیات آن جامعه یا گروه‌است. مطالعه این مجموعه، که شامل روابط خویشاوندی، مقررات قضایی، نحوه اداره جامعه و نظایر آنهاست و بالطبع با سایر [[نهادهای اجتماعی]] در ارتباط است، از موضوعات مردم نگاری به‌شمار می‌آید و بر اساس تقسیم بندی‌هایتقسیم‌بندی‌های علمی مکاتب کشورهای انگلوساکسون «انسان‌شناسی اجتماعی» را تشکیل می‌دهد.
 
=== اعتقادات و هنر و ادبیات ===
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش