تفاوت میان نسخه‌های «بیضی»

جز
←‏روش متوازی‌الاضلاع: ویرایش و تصحیح (جزئی)
جز (←‏رنسانس و قرون جدید: ویرایش و تصحیح (جزئی))
جز (←‏روش متوازی‌الاضلاع: ویرایش و تصحیح (جزئی))
[[پرونده:Ellipse-steiner-e.svg|بندانگشتی|ترسیم بیضی به روش متوازی‌الاضلاع]]
[[پرونده:Ellipse construction - parallelogram method.gif|راست|بندانگشتی|ترسیم بیضی به روش متوازی‌الاضلاع]]
روش متوازی الاضلاع یا {{پم|تولید مخروطی اشتاینر|Steiner conic}} را می‌توان زمان داشتن قطرهای بیضی یا یک وتر و قطر مزدوج آن به کار برد. در این روش یک متوازی‌الاضلاع (در تصویر مجاور مربع <math>ABV_1V_2</math>) به مرکزیت نقطهٔ <math>P</math> در نظر گرفته می‌شود به صورتی که هر کدام از اضلاع آن مساوی و موازی یکی از قطرهای بیضی (یا یک وتر و قطر مزدوجش) باشند. ضلع‌های <math>\overline{AB}</math> و <math>\overline{V_1B}</math> به <math>n</math> پاره‌خط مساوی تقسیم می‌شوند. سپس از رأس <math>V_1</math> به سر هر کدام از پاره‌خط‌های روی ضلع <math>\overline{AB}</math> و از رأس <math>V_2</math> به سر هر کدام از پاره‌خط‌های روی ضلع <math>\overline{V_1B}</math> پاره‌خطی کشیده می‌شود. نقطهٔ تقاطع پاره‌خط‌های <math>V_{1}B_{i}</math> و <math>V_{1}B_{i}</math> روی بیضی قرار دارد.<ref dir=ltr>{{harvcolnb| University of Denver | 2002}}</ref>
{{-}}