تفاوت میان نسخه‌های «پویایی گروه»

جز (←‏گروه: replaced: ه اند ← ه‌اند با ویرایشگر خودکار فارسی)
{{جامعه}}
'''پویایی گروه''' عبارت است از رشته‌ای تحقیقاتی که هدفش پیشبرد دانش انسان در مورد گروه ها، قوانین تکوین و تحول آن‌ها و روابط متقابل گروه‌ها با افراد، دیگر گروه‌ها و مؤسسات بزرگ است.