تفاوت میان نسخه‌های «اشتراک (نظریه مجموعه‌ها)»

$نماد اشتراک است
جز (Saeidpourbabak صفحهٔ اشتراک (مجموعه) را به اشتراک که تغییرمسیر بود منتقل کرد: تنها کاربرد)
($نماد اشتراک است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
مجموعهٔ شامل عضوهای مشترک دو مجموعه را '''اشتراک''' آنها می‌نامیم و آن را با نماد ∩ نشان می‌دهیم مثل : A∩B
 
== تعریف ==
اگر S [[مجموعه (ریاضی)|مجموعه‌ای]] ناتهی از مجموعه‌ها باشد و <math>X\in S</math> عضو دلخواهی از S، اشتراک همه اعضای S که آن‌را با <math>\bigcap S</math> یا <math>\bigcap_{A\in S}A</math> نشان می‌دهیم به‌صورت زیر تعریف می‌شود:
کاربر ناشناس