باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏ویژگی‌های جمعیتی سردمشک: ابرابزار حذف محتوای بدون منبع
در این روستا ۷ طایفه زندگی می‌کنند.
 
نام طوایف مختلف سلیمانی‌ها در سرمشک از نام فرزندان امبرشکارقربان (از اجدادشان) گرفته شده عبارت اند ازمانند:
۱-# طایفهٔ حسینی
۲-# طایفهٔ عبدالعظیمی
۳-# طایفهٔ میرزائی
۴-# طایفهٔ ابراهیمی
۵-# طایفهٔ محمدی
۶-# طایفهٔ مشهدی ولی
۷-# طایفهٔ علیدادی
۸-# طایفهٔ میرزاخانی
۹-# طایفهٔ علیمرادی
۱۰-# طایفه خداوردی
۱۱-# طایفهٔ مارکی
 
شش طایفه اول به نام پسران امیرشکارقربان نام گذاری شده‌اند و طایفهٔ هفتم به نام «علی داد» داماد امیر شکارفربان، طایفه هشتم به نام برادر امیرشکارقربان وبه قولی فرزند برادرش خوانده می‌شوند. طایفه‌های نهم و دهم به نام دو تن از نوادگان وی نام گذاری شده‌اند و طایفه یازدهم براثر ازدواج برون گروهی و سکونت در محدودهٔ ایل سلیمانی، جزء طوایف ایل سلیمانی قرارگرفته است.<ref>سلیمانیها: گذری بر قلمرو جامعه‌شناسی عشایری، محمدحسن مقدس‌جعفری، دانشگاه باهنر، کرمان: 1379 خ.</ref>
۱- طایفهٔ حسینی
 
تیره آقابابایی، بهرامی، زینلی، عیسایی
 
۲- طایفهٔ عبدالعظیمی
 
تیره عبدالعظیمی
 
۳- طایفهٔ میرزائی
 
تیره میرزائی
 
۴- طایفهٔ ابراهیمی
 
تیره عبدالرضایی، ابراهیمی، امیرشکاری، میرزاجانی
 
۵- طایفهٔ محمدی
 
تیره کربلایی علی، علی جانی، اولادمحیا، اولاد سلیمان، بهروزی
 
۶- طایفهٔ مشهدی ولی
 
تیره ظهرعلی، بیت اللهی، حبیب‌اللهی
 
۷- طایفهٔ علیدادی
 
تیره حاجی مرادی، عباسی، عبداللهی، حاجی محمد تقی
 
۸- طایفهٔ میرزاخانی
 
تیره مجازی، میرزاخانی، دوستی
 
۹- طایفهٔ علیمرادی
 
تیره نوراحمدی، علی عوضی، علیمرادی
 
۱۰- طایفه خداوردی
 
تیره خداوردی
 
۱۱- طایفهٔ مارکی
 
تیره محمد رحیمی، موسایی، محمد رضایی
 
شش طایفه اول به نام پسران امیرشکارقربان نام گذاری شده‌اند و طایفهٔ هفتم به نام «علی داد» داماد امیر شکارفربان، طایفه هشتم به نام برادر امیرشکارقربان وبه قولی فرزند برادرش خوانده می‌شوند.
 
طایفه‌های نهم و دهم به نام دو تن از نوادگان وی نام گذاری شده‌اند و طایفه یازدهم براثر ازدواج برون گروهی و سکونت در محدودهٔ ایل سلیمانی، جزء طوایف ایل سلیمانی قرارگرفته است.<ref>سلیمانیها: گذری بر قلمرو جامعه‌شناسی عشایری، محمدحسن مقدس‌جعفری، دانشگاه باهنر، کرمان: 1379 خ.</ref>
 
== افراد مرتبط ==