باز کردن منو اصلی

تغییرات

=== براساس گزارش۲۰۱۵ایالات متحده آمریکا ===
دانشگاه آزاد اسلامی جزوه۲۰دانشگاه برتر جهان درحوزه [[فناوری نانو|نانو]] است.
=== براساس CWUR===
دانشگاه آزاد اسلامی برترین دانشگاه ایران ودر رتبه۳۷۱ جهان قراردارد.وبالاتر از دانشگاه تهران وصنعتی شریف قراردارد.
 
=== رتبه بندی ۲۰۱۹یو اس نیوز ===
دانشگاه آزاداسلامی باکل امتیاز۴۷.۷ دومین دانشگاه ایران ،ودرجهان با رتبه۴۶۰ قرارگرفته‌است.
کاربر گمنام