باز کردن منو اصلی

تغییرات

=== براساس گزارش۲۰۱۵ایالات متحده آمریکا ===
دانشگاه آزاد اسلامی جزوه۲۰دانشگاه برتر جهان درحوزه [[فناوری نانو|نانو]] است.
=== براساس CWURبراساس2019CWUR===
دانشگاه آزاد اسلامی برترین دانشگاه ایران ودر رتبه۳۷۱ جهان قراردارد.وبالاتر از دانشگاه تهران وصنعتی شریف قرارگرفت.
 
کاربر گمنام