باز کردن منو اصلی

تغییرات

=== براساس گزارش۲۰۱۵ایالات متحده آمریکا ===
دانشگاه آزاد اسلامی جزوه۲۰دانشگاه برتر جهان درحوزه [[فناوری نانو|نانو]] است.
=== براساسCWUR2019براساسCWUR 2019===
دانشگاه آزاد اسلامی برترین دانشگاه ایران ودر رتبه۳۷۱ جهان قراردارد.وبالاتر از دانشگاه تهران وصنعتی شریف قرارگرفت.
 
کاربر گمنام