باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۸ ماه پیش
 
=== رتبه‌بندی سال ۹۴–۹۳ پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC ===
در سال ۹۴ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رتبه‌بندی ۱۰واحد۲۰ واحد برتردانشگاه‌های آزاد اسلامی را بر اساس مبانی زیر منتشر کرد:
# پژوهش
# آموزش
| تبریز || ۴
|-
| اصفهان(خورسگان)تهران جنوب || ۵
|-
| اراک || ۶
|-
| تهران شمالاصفهان(خورسگان) || ۷
|-
| ساوهتهران مرکزی || ۸
|-
| شهرضا || ۹
| اردبیل || ۱۰
|-
| تهران جنوبشمال || ۱۱
|-
| ساوه || ۱۲
کاربر گمنام