تفاوت میان نسخه‌های «اوضاع اداری سلجوقیان»

جز (←‏دیوان طغرا، انشا و رسایل: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== دیوان عرض ==
 
# [[دیوان عرض دردوره سلجوقی|دیوان]] عرض از نظر ارزش، پست‌ترین دیوان دولت سلجوقیان بود که بر امور سپاهیان امپراتوری نظارت داشت. رئیس دیوان عرض را با عنوان '''عارض لشکر''' می‌شناختند و وظیفه وی حضور و غیاب کردن سربازان و تنظیم مواجب و جیره غذایی آنان بود.
 
== دیوان مظالم ==
کاربر ناشناس