باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
# [[تعبیر وارونه یک رؤیا]] (۱۳۹۴ فریدون جیرانی) شبکه یک
# [[هست و نیست (مجموعه تلویزیونی ۱۳۹۶)|هست و نیست]] (۱۳۹۶ حسین سهیلی زاده) شبکه دو
# [[سر دلبران]] ۱۳۹۶
#[[گشت پلیس]] ۱۳۹۷
 
== جوایز ==
کاربر گمنام