Difference between revisions of "گشت پلیس (مجموعه تلویزیونی)"

m
(عکس با آرم سایت است یکی از دوستان قرار دادند اگر مشکلی ندارد باشد چون عکس بهتری پیدا نشد)
|-
|[[بهرام ابراهیمی]]
|دکتر آذر
|
|تولبد کننده مواد
|سرهنگ
|-
|[[مهرداد خوشبخت]]