تفاوت میان نسخه‌های «مجاور (نظریه گراف)»

بدون خلاصه ویرایش
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
مجاورها معمولاً در الگوریتم‌های کامپپوتر استفاده می‌شود و توسط [[ماتریس مجاورت]] و [[فهرست مجاورت|لیست مجاورت]] نمایش داده‌می‌شود. همچنین، توسط مجاورها می‌توان [[ضریب خوشه‌بندی]] گراف را که برابر است با میزان میانگین چگالی مجاور، به دست آورد.
 
[[رأس (نظریه گراف)|راس منفرد]] هیچ مجاوری ندارد. درجه هرراسهر راس برابر با تعداد مجاورهایش است. حالت خاص [[دور]] است که راس با خود در ارتباط است، اگر چنین یالی وجود داشته باشد راس با خود مجاور است.
 
== خواص محلی در گراف ==