گریت دین (سگ): تفاوت میان نسخه‌ها

←‏نگهداری: اصلاحات
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +املا+مرتب (۱۴.۹ core): + رده:نژادهای سازمان جهانی سگ)
(←‏نگهداری: اصلاحات)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
== نگهداری ==
 
این سگ نیازمند تمرین روزانهروزانه‌ و [[برس کشیدن]] روزانه‌استاست. نکته ناراحت‌کننده در مورد این نژاد طول عمر کوتاه آنو استعمر کهسگ بین ۹-۸٨ تا ٩ سال است. و اصلاً در خانه نباید نگهداری شود به فضای ازاد نیاز دارد. این حیوان به دلیل خلق و خوی اجتماعی و جسّهجثه بزرگی که دارد بهمناسب هیچ عنواننگهداری در محیط خانه نگهداری نمی‌شود. این سگ باید در محیط باغی شکل زندگینیست و چندنیاز صاحببه داشتهفضای باشدآزاد و با مردم رفت امد کند تا اجتماعی شوددارد.
 
== خصوصیات رفتاری ==