تفاوت میان نسخه‌های «پتر کروپوتکین»

جز
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
* [[علم مدرن و آنارشیسم]] (۱۹۰۱)
* [[یاری متقابل: عامل تکامل]] (۱۹۰۲)، ترجمة هومن کاسبی، در دست انتشار؛
* [[ادبیات روسیه]] (ایده‌آل‌ها و واقعیات در ادبیات روسی) (۱۹۰۵)
* [[انقلاب کبیر فرانسه]] (۱۹۰۹)
* [[ترور در روسیه]] (۱۹۰۹)
۴۵۱

ویرایش