تفاوت میان نسخه‌های «پتر کروپوتکین»

جز
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
* [[تسخیر نان]] (۱۸۹۲)، ترجمة رضا اسكندري، 1397؛
* [[خاطرات یک انقلابی]] (۱۸۹۹)
* [[[[:en:Fields,_Factories_and_Workshops|مزارع، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها]]]] (۱۸۹۹)، ترجمة هومن کاسبی، در دست انتشار؛
* [[علم مدرن و آنارشیسم]] (۱۹۰۱)
* [[:en:Mutual_Aid:_A_Factor_of_Evolution|یاری متقابل: عامل تکامل]] (۱۹۰۲)، ترجمة هومن کاسبی، در دست انتشار؛
* ادبیات روسیه (ایده‌آل‌ها و واقعیات در ادبیات روسی) (۱۹۰۵)
* [[انقلاب کبیر فرانسه]] (۱۹۰۹)
۴۵۱

ویرایش