باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
تصحیح سال انتشار کتاب
 
=== [[وحدت عالم انسانی|یگانگی نوع انسان]] ===
بهاءالله بیان می‌کند که نوع بشر یکی است و انسان‌ها همانند میوه‌های یک درخت و برگ‌های یک شاخه با هم برابر هستند.<ref name=":2" /> در منابع بهائی این که انسان‌ها همه اعضای یک خانوادهٔ بشری هستند به عنوان یک اصل اساسی معرفی شده‌است و شوقی افندی اصل یگانگی نوع انسان را محور و جوهر اساسی تمامی تعالیم بهائی می‌داند.<ref>مقالات و رسائل در مباحث متنوعه،<span class="CheckDictation-marked CheckDictation-marked-دکتر" id="tool-.D8.AF.DA.A9.D8.AA.D8.B1" style="background-color: rgb(145, 145, 255);"> دکتر </span>علی مراد داودی، مؤسسه معارف بهائی، صفحه ۲۱([http://reference.bahai.org/fa/t/o/MRMM/index.html])</ref><ref name=":2" />
 
بهائیان معتقدند تعصبات و سوءتفاهم‌هایی که باعث می‌شود یک گروه از انسان‌ها خود را برتر از دیگران تصور کنند موجب مشکلات فراوان می‌شود. در اعتقاد آن‌ها هیچ گروه قومی یا فرهنگی برتر از دیگران نیست، همه انسان‌ها شریف هستند و نزد خدا تفاوتی با هم ندارند.<ref name=":2" /> بر این اساس وحدت نوع بشر یکی از تعالیم بهائی است و بهاءالله بهائیان را تعلیم می‌دهد تا نه تنها هموطنان خود بلکه همه مردم جهان را دوست بدارند.<ref name=":2" /> بهائیان معتقدند دوست داشتن تمامی مردمی جهان منافاتی با دوست داشتن مردم کشور خود ندارد. آن‌ها مخالف ملی‌گرایی افراطی و تعصبات خشونت‌آمیز مرتبط با آن هستند نه مخالف وفاداری به کشور و احساس مسئولیت نسبت به وطن.<ref name=":2" />
=== دین باید سبب الفت و محبت باشد ===
 
بهائیان معتقدند که پیغمبران اصولاً برای برطرف کردن اختلافات بشر و به وجود آوردن الفت بین مردم ظاهر شده‌اند، لذا اگر دین هم که خود باید علاج اختلافات باشد سبب اختلاف و جنگ و جدائی شود، به گفته [[عبدالبهاء]] بی‌دینی بهتر از آن است.<ref>مبادی روحانی و تعالیم اجتماعی بهائی صفحهٔ ۱۴</ref><ref>[http://reference.bahai.org/fa/t/o/KBAS1/kbas1-216.html#pg216 <span title="ربیع‌الثانی" class="CheckDictation-marked CheckDictation-marked-بدایع‌الآثار" id="tool-.D8.A8.D8.AF.D8.A7.DB.8C.D8.B9.E2.80.8C.D8.A7.D9.84.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1" style="background-color: rgb(255, 200, 145);">بدایع‌الآثار </span>جلد اول صفحه ۲۱۶]</ref><ref>[http://reference.bahai.org/fa/t/c/PM2/pm2-124.html#pg124 پیام ملکوت صفحه ۱۲۴]</ref>{{مدرک}}{{مدرک}}
 
=== هماهنگی علم و دین ===
در آئین بهائی، احکام به صورت مجموعه‌ای از باید و نبایدها که از روی ترس و هراس از عذاب الهی باید رعایت شوند مطرح نمی‌شود.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب|عنوان=Baha'i Faith: A Short Introduction.|نام خانوادگی=Momen|نام=Moojan|ناشر=OneWorld Publication|سال=1999|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> بهاءالله احکام را بخش جدایی‌ناپذیر ترقّی معنوی انسان می‌داند.<ref name=":1" /> بهائیان معتقدند همان‌طور که اگر فردی از بام ساختمان بلندی به پایین بپرد به دلیل نادیده گرفتن قوانین فیزیکی عالم دچار صدمه می‌شود، زیرپا گذاشتن قوانین معنوی که بر عالم وجود حکمفرماست نیز به انسان از نظر معنوی لطمه وارد می‌سازد.<ref name=":1" /> در این دیدگاه، احکام دینی به انسان کمک می‌کند که زندگی خود را با قوانین معنوی که بر عالم حکمفرماست هماهنگ سازند.<ref name=":1" />
 
به اعتقاد بهائی، احکام شامل دو بعد مکمّل هستند. یک بُعد، شامل احکام اخلاقی می‌شود که در گذر زمان تغییرناپذیرند و در ادیان مختلف مشترک هستند؛ مانند دعوت به صداقت و درستکاری. بُعد دیگر شامل احکامی است که هدف نظم‌بخشی به زندگی اجتماعی را دارند و که بعضی از آن‌ها در بستر زمان قابلیت تغییر دارد.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب|عنوان=An Introduction to the Baha'i Faith|نام خانوادگی=Smith|نام=Peter|ناشر=Cambridge University Press|سال=20022008|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref>بسیاری از احکام مربوط به زندگی معنوی و اجتماعی فرد در [[آئین بهائی]] در «[[کتاب اقدس]]» از آثار بهاءالله ذکر شده‌اند. در مقدمه این کتاب آمده اگر چه بسیاری از قوانین موجود در کتاب اقدس در جامعه امروزی قابل استفاده هستند، بهاءالله امکان استفاده از قوانین جدید با توجه به مقتضیات جامعه بهائی را فراهم آورده و این قوانین اندک اندک در این آئین ظهور یا تغییر می‌کنند.<ref name="aqdas" /> رعایت قوانین شخصی مانند روزه و نماز در عین حالی که به عهده همگان گذاشته شده از وظایف شخصی و فردی محسوب می‌شوند.<ref name="log_233">{{یادکرد
|نویسنده=[[شوقی افندی]]
|coauthors= بیت العدل اعظم