تفاوت میان نسخه‌های «داوری تجاری بین‌المللی»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش با ابزار زدودن تبلیغ)
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
یکی از روشهای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی،بین‌المللی، داوری است. از آنجا که دعاوی تجاری متمایز از سایر دعاوی بین المللیبین‌المللی است، داوری تجاری بین المللیبین‌المللی نیز از سایر داوریها متمایز است. یکی از مهم ترینمهم‌ترین امتیازات داوری تجاری بین المللی،بین‌المللی، وجود [[:en:Convention_on_the_Recognition_and_Enforcement_of_Foreign_Arbitral_Awards|کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958۱۹۵۸]] است که به کنوانسیون نیویورک مشهور است. ایران نیز در سال 1380۱۳۸۰ به این کنوانسیون ملحق شد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=پژوهشهای مجلس|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90503|نشانی=|عنوان=قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)}}</ref> علاوه بر اینکه ایران به کنوانسیون مزبور ملحق شده است،شده‌است، قانون خاصی را نیز در این زمینه تحت عنوان «قانون داوری تجاری بین المللیبین‌المللی» در سال 1376۱۳۷۶ به تصویب رسانده استرسانده‌است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=پژوهشهای مجلس|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92959|نشانی=|عنوان=قانون داوری تجاری بین المللیبین‌المللی}}</ref> داوری تجاری بین المللیبین‌المللی ارتباط بسیار نزدیکی با [[حقوق تجارت بین‌الملل|حقوق تجارت بین الملل]] دارد که در واقع داوری یکی از روشهای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللیبین‌المللی است.
 
یکی از بهترین کتب در بارهدرباره داوری تجاری بین المللی ایران، کتاب داوری تجاری بین المللیبین‌المللی است که توسط دکتر [[عبدالحسین شیروی]] تألیف و توسط سازمان سمت منتشر شده استشده‌است و تاکنون بارها به چاپ رسیده استرسیده‌است. این کتاب به عنوان کتاب درسی در دانشگاه هایدانشگاه‌های گوناگون ایران تدریس می شودمی‌شود و چاپ فعلی آن چاپ هفتم است.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=201&p=1&showitem=10886|عنوان=داوری تجاری بین المللیبین‌المللی|نام خانوادگی=شیروی|نام=عبدالحسین|ناشر=سازمان سمت|سال=چاپ هفتم، 1396|شابک=|مکان=تهران|صفحات=}}</ref> برای اطلاع بیشتر از محتوی کتاب مراجعه شود به
 
یکی از بهترین کتب در باره داوری تجاری بین المللی ایران، کتاب داوری تجاری بین المللی است که توسط دکتر [[عبدالحسین شیروی]] تألیف و توسط سازمان سمت منتشر شده است و تاکنون بارها به چاپ رسیده است. این کتاب به عنوان کتاب درسی در دانشگاه های گوناگون ایران تدریس می شود و چاپ فعلی آن چاپ هفتم است.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=201&p=1&showitem=10886|عنوان=داوری تجاری بین المللی|نام خانوادگی=شیروی|نام=عبدالحسین|ناشر=سازمان سمت|سال=چاپ هفتم، 1396|شابک=|مکان=تهران|صفحات=}}</ref> برای اطلاع بیشتر از محتوی کتاب مراجعه شود به
== منابع ==
{{پانویس}}
 
<br />
<!--- رده‌بندی --->
[[رده:مقاله‌های ایجاد شده توسط ایجادگر]]