تفاوت میان نسخه‌های «لگد (فیلم ۲۰۱۴)»

اشتباه معنی شدن
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اشتباه معنی شدن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{Infobox film
| name = لگدهیجان
 
| image = Kick (2014 film) Official release poster.jpg
| alt =
کاربر ناشناس