باز کردن منو اصلی

تغییرات

۸۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ ماه پیش
ت5ییر متون خراب
{{دیگر کاربردها}}
گاهی این منطقه به اشتباه الموت خوانده می شود.{{جعبه شهر ایران
|نام‌رسمی= المتوت
|روی‌نقشه= آری
کاربر گمنام