تفاوت میان نسخه‌های «متفقین جنگ جهانی اول»

بدون خلاصه ویرایش
| footnotes =
}}
'''متفقین''' نیروهایی بودند که در جریان [[جنگ جهانی اول]] در برابر [[قدرت‌های مرکز]] یعنی [[امپراتوری آلمان]]، [[اتریش-مجارستان]] و [[امپراتوری عثمانی]] قرار گرفتند.
'''متفقین''' نیروهایی بودند که در جریان [[جنگ جهانی اول]] در برابر [[قدرت‌های مرکز]] قرار گرفتند. هستهٔ اصلی متفقین در ۱۹۰۷ میلادی با [[تفاهم مثلث]] بسته‌ شد که طی آن سه دولت [[جمهوری سوم فرانسه]]، [[امپراتوری روسیه]] و [[پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند]] با هم پیمان همراهی بستند. [[پادشاهی ایتالیا]] که پیشتر عضو [[اتحاد سه‌گانه]] بود در پی اختلافات با [[امپراتوری اتریش-مجارستان]] در ۱۹۱۵ به متفقین پیوست. سپس [[امپراتوری ژاپن]]، [[بلژیک]]، [[پادشاهی صربستان]]، [[پادشاهی یونان]]، [[پادشاهی مونته‌نگرو]] و [[پادشاهی رومانی]] نیز به متفقین پیوستند. علاوه بر آنها در ۱۹۲۰ دولت‌های [[ارمنستان]]، [[پادشاهی حجاز]]، [[جمهوری دوم لهستان]]، [[بلغارستان]] و [[نخستین جمهوری چکسلواکی]] نیز جزء متفقین معرفی می‌شدند.
 
'''متفقین'''در نیروهاییآغاز بودندقرن کهبیستم دولت‌های بزرگ اروپایی خود را در جریانبین [[جنگدو جهانیپیمان اول]]بزرگ دسته بندی می‌کردند. در برابرسویی اعضا [[قدرت‌هایاتحاد مرکزسه‌گانه]] قرار گرفتند.داشتند هستهٔ اصلی متفقینو در ۱۹۰۷سمت میلادیدیگر بااعضا [[تفاهم مثلث]] بسته‌که شددر کهسال ۱۹۰۷ طی آن سه دولت [[جمهوری سوم فرانسه]]، [[امپراتوری روسیه]] و [[پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند]] با هم پیمان همراهی بستند که این پیمان هسته اصلی متفقین را تشکیل میداد. پس از آن اعضا جدیدی به این پیمان پیوستند مانند [[پادشاهی ایتالیا]] که پیشتر عضو [[اتحاد سه‌گانه]] بودبوداما در پی اختلافات با [[امپراتوری اتریش-مجارستان]] در ۱۹۱۵ به متفقین پیوست. سپس [[امپراتوری ژاپن]]، [[بلژیک]]، [[پادشاهی صربستان]]، [[پادشاهی یونان]]، [[پادشاهی مونته‌نگرو]] و [[پادشاهی رومانی]] نیز به متفقین پیوستند. علاوه بر آنها در ۱۹۲۰ دولت‌های [[ارمنستان]]، [[پادشاهی حجاز]]، [[جمهوری دوم لهستان]]، [[بلغارستان]] و [[نخستین جمهوری چکسلواکی]] نیز جزء متفقین معرفی می‌شدند.
 
در پی [[اعلان جنگ ۱۹۱۷ ایالات متحده آمریکا به آلمان]]، [[ایالات متحده آمریکا]] به‌طور غیررسمی وارد جرگهٔ متفقین شد، زیرا که همچنان این دولت با [[امپراتوری عثمانی]] و [[پادشاهی بلغارستان]] روابط غیرخصمانه‌ای داشت.