باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
==== تنقیح بهرام بیضایی ====
[[بهرام بیضایی]] در کتاب ''[[هزارافسان کجاست؟]]'' این نگرش را - که با برخوانی «[[اژدهاک]]» از [[بهرام بیضایی|خودش]] و با نوشتار [[علی حصوری]] در [[روزنامه کیهان]] در سه‌شنبه ۲۱ تیرماه [[۱۳۵۶]] آغاز شده‌بود - پذیرفتنی نمی‌یابد و آن را دنبالهٔ دگرگشت‌های افسانه این بار به شکل «اژدهای شورشی» در روزگار نو می‌داند.<ref>{{پک|بیضایی|۱۳۹۱|ک=هزارافسان کجاست؟|ص=۳۲۱}}</ref> پی آوردِ سوّم ''[[هزارافسان کجاست؟]]'' با نام «اژدهای شورشی» این موضوع را به تفصیل می‌کاود.
 
==== نظر سید حسن امین ====
[[سید حسن امین]] در نشست تخصصی «شاهنامه و شاهنامه سرایان بعد از فردوسی می گویدمی‌گوید: اگر معتقد به ادبیات ملی و تأثیرگذاری آن بر روند توسعه ادبیات هستیم باید به این نکته اعتراف کنیم که شاهنامه فردوسی عالی‌ترین نوع ادبیات ملی است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.ibna.ir/fa/doc/report/236973/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82محقق-%D9%88%D9%82%D8%AAوقت-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87رسیده-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8Cدیدی-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87تازه-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87شاهنامه-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87نگاه-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85کنیم-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86امین-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8Cفردوسی-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8Cعالی-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86ترین-%D9%86%D9%88%D8%B9نوع-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AAادبیات-%D9%85%D9%84%DB%8Cملی |عنوان = نشست تخصصی «شاهنامه و شاهنامه سرایان بعد از فردوسی» برگزار شد| ناشر = خبرگزاری کتاب ایران|تاریخ = ۱۰ خرداد ۱۳۹۵|تاریخ بازدید = ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹}}</ref>
 
==== نگرش جلال خالقی مطلق ====