تفاوت میان نسخه‌های «حزب مؤتلفه اسلامی»

بدون خلاصه ویرایش
(بهبود مقاله)
| رهبر ۲ نام = [[حبیب‌الله عسگراولادی]]
| رهبر ۳ عنوان = رئیس شورای مرکزی
| رهبر ۳ نام = [[سیداسدالله مصطفی میرسلیمبادامچیان]]
| رهبر ۴ عنوان = نائب رئیس شورای مرکزی
| رهبر ۴ نام = [[اسداللهسید بادامچیانمصطفی میرسلیم]]
| رهبر ۵ عنوان = دبیر اجراییدبیرکل
| رهبر ۵ نام = [[محمدعلیمحمدنبی امانیحبیبی]]
| آرمان =
| تأسیس = بهار ۱۳۴۲{{رچ}}<ref name="نماد"/>