تفاوت میان نسخه‌های «رگ خونی»

جز
جز
== ساختمان کلی رگ‌های خونی ==
لایهٔ داخلی (به انگلیسی: Tunica intima)
این لایه از یک ردیف سلول سنگفرشی ساده مشتق از مزودرم به نام آندوتلیوم و بافت همبند شل زیرین آن به نام طبقه زیر آندوتلیال تشکیل شده‌است. آندوتلیوم بر روی تیغه پایه قرار گرفته و طبقه زیر آندوتلیال حاوی الیاف الاستیک و رتیکولر و بطور نادر در شریانهایسرخرگ های الاستیک سلول‌های عضلانی است.
 
لایهٔ میانی (به انگلیسی: Tunica media)
 
لایهٔ خارجی یا ادونتیس (به انگلیسی: Tunica adventita)
خارجی‌ترین لایه عروق و مرکب از |کلاژنالیاف کلاژن نوع I و الیاف ارتجاعی است که بطور طولی قرار گرفته‌اند. این لایه معمولاً در امتداد با بافت همبند اطراف رگها قرار دارد و تشخیص آن‌ها از یکدیگر مشکل می‌باشد. در عروق بزرگ این لایه حاوی رگ‌های تغذیه‌کننده خود عروق موسوم به رگها می‌باشد. انواع رگها در بدن عبارتند از: شریانها،سرخرگ وریدهاها، سیاهرگ ها و مویرگها در رگ‌های لنفی می‌باشد.
 
== انواع رگ‌های خونی ==