تفاوت میان نسخه‌های «هستک»

۲۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (اشتباهاتی که در هایپرلینک شدن پیش آمده بود فیکس شدند)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
[[پرونده:biological_cell.svg|thumb|300px|[[اندامک]]‌های درون [[یاخته]] جانوران: (۱) [[هستک]] (۲) [[هسته سلول|هسته]] (۳) [[ریبوزوم]] (رناتن) (۴) [[وزیکول]] (۵) [[شبکه آندوپلاسمی]] خشن]] (۶) [[دستگاه گلژی]] (۷) [[چارچوب یاخته|سیتواسکلتون]] (سیتواسکلتون) (۸) [[شبکه آندوپلاسمی صاف]] (۹) [[میتوکندری]] (راکیزه) (۱۰) [[کریچه]] (واکوئل) (۱۱) [[سیتوپلاسم]] (درون‌یاخته) (۱۲) [[لیزوزوم]] (کافنده‌تن) (۱۳) [[میانک (زیست‌شناسی)|میانک]] (سنتریول)]]
هستک اندامکی داخل هسته سلول های [[یوکاریوت]] است که در آن موادی مانند DNA و انواعRNAفعالیت دارند و در ساخت پروتئین نقش ایفا میکنند. انواعRNAمانندtRNAیا[[آران‌ای حامل|آر ان آی ناقل]] (جابه جایی) یکی از انواع RNA است که آمینواسید های مورد نیاز برای ساخت پروتئین را به ریبوزوم میبرد وmRNA یا [[آران‌ای پیام‌رسان|آر ان آی پیک یا نامه رسان]] نوعی از آر ان آ میباشد که اطلاعات موجود در DNAرا برای پروتئین سازی رو نوشت میکند و به سمت [[ریبوزوم]] می برد و rRNA یا آر ان آی ریبوزومی نوعی از آر ان ا است که در ساختار ریبوزوم نقش دارد و به عنوان [[کاتالیزور]] ، باعث ایجاد [[پیوند پپتیدی]] بین [[اسید آمینه|آمینواسید]] ها می شود.