وزیر (دولت): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== وزارتخانه‌های ایران ==
تااکنون فروردیندر ۱۳۹۰،سال کشور۱۳۹۷ [[ایران]] ۲۱دارای ۱۸ وزارتخانه داشتاست . که ازبه شرح اینزیر قراربودنداند:
* [[وزارت آموزش و پرورش]]
* [[وزارت امور خارجه]]
* [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]]
* [[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]]
* [[وزارت بازرگانی]] در وزارتخانه‌های جدید ادغام شده است
* [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات]]
* [[وزارت تعاون]]
* [[وزارت جهاد کشاورزی]]
* [[وزارت راه و ترابری]] در وزارتخانه‌های جدید ادغام شده است
* [[وزارت رفاه و تأمین اجتماعی]]
* [[وزارت صنایع و معادن]]
* [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]]
* [[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی]]
* [[وزارت کار و امور اجتماعی]]
* [[وزارت کشور]]
* [[وزارت مسکن و شهرسازی]] در وزارتخانه‌های جدید ادغام شده است
* [[وزارت نفت]]
* [[وزارت صنعت، معدن و تجارت]]
* [[وزارت راه و شهرسازی]]
* [[وزارت نیرو]]
* [[وزارت اطلاعات]]
* [[وزارت دادگستری]]
* [[وزارت دفاع]]
 
•[[وزارت کشور (ایران)|وزارت کشور]]
== جستارهای وابسته ==
* [[وزارت]]
 
•[[وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح]]
== منابع ==
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Minister_(government)&oldid=574906913
 
* [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات]]
 
* [[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]]
 
* [[وزارت اطلاعات]]
 
•[[وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران]]
 
* [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]]
 
•[[وزارت امور خارجه ایران|وزارت امور خارجه]]
 
* [[وزارت آموزش و پرورش]]
 
* [[وزارت رفاهتعاون، کار و تأمینرفاه اجتماعی]]
 
* [[وزارت دادگستری]]
 
* [[وزارت جهاد کشاورزی]]
 
* [[وزارت راه و شهرسازی]]
 
* [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]]
 
•[[وزارت نیروی ایران]]
 
•[[وزارت صنعت، معدن و تجارت|وزارت صمت]]
 
* [[وزارت صنایعورزش و معادنجوانان]]
 
•[[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|وزارت فرهنگ ، هنر و]]<nowiki/>ارشاد اسلامی
 
* [[وزارت امور خارجه|خارجه]]
*[[وزارت امور اقتصادی و دارایی|دارایی]]
*[[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی|پزشکی]]
* است
*
* [[وزارت تعاون|تعاون]]
*[[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری|فناوری]]
* [[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|اسلامی]]
* [[وزارت کار و امور اجتماعی|اجتماعی]]
* [[وزارت کشور|کشور]]
* است
* [[وزارت نفت|نفت]]
* [[وزارت صنعت، معدن و تجارت|تجارت]]
*[[وزارت راه و شهرسازی|شهرسازی]]
* [[وزارت نیرو|نیرو]]
*[[وزارت اطلاعات|اطلاعات]]
*[[وزارت دادگستری|دادگستری]]
 
== جستارهای وابسته ==
== منابع ==
[[رده:شغل‌های حاکمیتی]]
[[رده:وزیران دولت]]
۳۷۵

ویرایش