باز کردن منو اصلی

تغییرات

family tree --> Chart
پس از مرگ سومین شوگون از [[شوگون‌سالاری آشی‌کاگا]] به نام [[آشیکاگا یوشی‌میتسو]] قدرت شوگون‌ها به دایمیوها یا امیران محلی انتقال یافت که در این میان [[خاندان هوسوکاوا]] و [[خاندان یامانا]] بسیار پرقدرت بودند و بر سر قدرت جدال داشتند.
[[آشی‌کاگا یوشی‌ماسا]] (۱۴۹۰–۱۴۳۵) بعد از برادر بزرگتر خود [[آشیکاگا یوشی‌کاتسو|یوشی‌کاتسو]] که در کودکی به [[شوگون|شوگونی]] رسید و بعد از مدتی نیز درگذشت به عنوان هشتمین [[شوگون]] در [[شوگون‌سالاری آشیکاگا]] انتخاب شد. او در سن ۲۹ سالگی نخست چون فرزندی از خود نداشت، برادر کوچکتر خود [[آشیکاگا یوشیمی]] (۹۱–۱۴۳۹) را به عنوان جانشین انتخاب کرد اما پس از گذشت یکسال همسرش [[هینو تومیکو]] فرزند پسری به دنیا آورد و یوشی‌ماسا نیز به اصرار همسر خود پسرش [[آشیکاگا یوشی‌هیسا]] (۱۴۸۹–۱۴۶۵) را به جانشینی برگزید. بر سر مسئلهٔ جانشینی بین او و برادرش اختلاف درگرفت و در نهایت این اختلاف به شورش یا جنگ اونین منجر شد.
{{آغاز شجره‌نامهتبار}}
{{شجره‌نامهتبار | | | | | | | | | | |آش| | آش=[[آشیکاگا یوشی‌نوری]]{{سخ}}ششمین شوگون}}
{{شجره‌نامهتبار | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{شجره‌نامهتبار| | |هی|y| ماس| |می| | |کات|هی=[[هینو تومیکو]]|ماس=[[آشیکاگا یوشی‌ماسا|یوشی‌ماسا]]{{سخ}}هشتمین شوگون|می= [[آشیکاگا یوشیمی|یوشیمی]]| کات=[[آشی‌کاگا یوشی‌کاتسو|یوشی‌کاتسو]]{{سخ}}هفتمین شوگون}}
{{شجره‌نامهتبار | | | | | |!| | | | | |!|}}
{{شجره‌نامهتبار | | | | |ب| | | |یوشی|ب=[[آشیکاگا یوشی‌هیسا|یوشی‌هیسا]]{{سخ}}نهمین شوگون|یوشی=[[آشیکاگا یوشی‌تانه]]{{سخ}}دهمین شوگون |}}
{{پایان شجره‌نامهتبار}}
 
بر سر این جانشینی [[هوسوکاوا کاتسوموتو]] که طرفدار برادر شوگون بود و [[یامانا موچی‌تویو]] (سوزِن) که از پسر شوگون طرفداری می‌کرد، در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. از سراسر کشور سامورایی‌های طرفدار هوسوکاوا به عنوان سپاه شرقی و طرفداران یامانا به عنوان سپاه غربی جمع شدند. مرکز اصلی این جنگ در کیوتو بود و پس از یازده سال جنگ بیش از نیمی از کیوتو سوخت و به ویرانه تبدیل شد.