تفاوت میان نسخه‌های «میدان الکتریکی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
| cTopic= [[الکترواستاتیک]]
}}
'''میدان الکتریکی'''، خاصیتی در اطراف بار الکتریکی <math>q</math> است که به هر بار الکتریکی دیگر <math>q^{\prime}</math>، نیرویی (دافعه یا جاذبه) وارد می شود. برای تعریف اندازۀ (شدت) میدان الکتریکی در یک نقطه معین از فضا (که توصیفی از اندازه نیرو الکتریکی را به دست می دهد)، یک بار الکتریکی مثبت به اندازه واحد در آن نقطه قرار داده، سپس مقدار نیروی الکتریکی وارد بر این واحد بار را به عنوان [[شدت میدان الکتریکی]] تعریف می‌کنند. بار مثبت را نیز به عنوان بار آزمون تعریف می‌کنند. به بیان دقیقتر می‌توان شدت میدان الکتریکی را به صورت حد نسبت [[نیروی الکتریکی]] وارد بر یک [[بار آزمون]] بر اندازه بار آزمون، زمانی که مقدار بار آزمون به سمت صفر میل می‌کند، تعریف کرد.
 
== پیشگفتار ==