تفاوت میان نسخه‌های «لامپ فلوئورسنت فشرده»

 
== ساختمان ==
مهمترین پیشرفت در فناوری ساخت این لامپها، افزایش فرکانسِ کارِ لامپ بوده است. به این معنی که فرکانس کار آنها به جای 50 یا 60 هرتز، چندین کیلو هرتز است (مثلاً 20 کیلو هرتز). این باعث می شود اجزای مدارِ راه اندازِ لامپ، به ویژه سیم پیچ (سِلف)، به مراتب کوچکتر شوند. به همین دلیل، این نوع لامپ های فلورسنت را، فشرده می گویند. از سوی دیگر، با این کار چشمک زدن‌های لامپ و آهسته روشن شدن آن نیز از بین می رود؛ مشکلی که تقریباً در همهٔ لامپ‌های فلورسنت وجود داشت.
 
== منابع ==