تفاوت میان نسخه‌های «بیت‌مپ»

تصحیح فنی و نوشتاری متن.
جز
(تصحیح فنی و نوشتاری متن.)
نگاشتی از یک دامنه (Domain) است به [[بیت (رایانه)|بیت‌ها]] (Bits)، که [[آرایه بیتی]] (Bit array) یا [[شاخص بیت‌مپ]] (Bitmap index) نیز خوانده می‌شود. منظور از دامنه، برای نمونه، بازه‌ای از اعداد صحیح استاست، و منظور از بیت، مقادیری است که دارای صفر ویا یک هستنداست.
'''بیت‌مپ''' ({{lang-en|Bitmap}})
 
'''بیت‌مپ به عنوان فُرمت فایلِ تصویر'''
یک نوع گسترش ( Extantion ) فایلهای [[کامپیوتر]]ی میباشد که در انتهای نام فایلها می آیند و نشان دهنده ساختار فایل هستند مانند ساختار زیر filename.bmp که نشان دهنده ساختار بیت مپی ( فایل گرافیکی ) تصویری است . یا filename.txt که نشان دهنده ساختار تکستی ( متنی ) فایل میباشد .
 
برای مثال، در [[گرافیک رایانه‌ای]]، هر تصویر از تعداد مشخصی [[پیکسل]] (واحدِ تصویر، Pixel) تشکیل می شود و هر پیکسل، دارای اطلاعات روشنایی (Brightness) و رنگ (Chroma) است. در یک تصویر با فُرمتِ بیت‌مپ (Bitmap Image)، مقادیر روشنایی و رنگِ هر پیکسل به صورت دودویی (باینری) ذخیره می شوند. به عبارت دیگر، اطلاعات روشنایی و رنگ پیکسل های تصویر، به بیت ها نگاشته می شوند.
 
اولین برنامۀ کامپیوتری که کار با این نوع فرمت را ممکن می کرد، برنامه پِینت (Paint) شرکت [[میکروسافت|مایکروسافت]] و در محیط [[ویندوز]] بود. پسوندِ (Extension) فایل های تصویریِ بیت‌مپ، bmp است.
نگاشتی از یک دامنه (Domain) است به [[بیت (رایانه)|بیت‌ها]] (Bits)، که [[آرایه بیتی]] یا [[شاخص بیت‌مپ]] نیز خوانده می‌شود. منظور از دامنه، برای نمونه، بازه‌ای از اعداد صحیح است و منظور از بیت، مقادیری است که دارای صفر و یک هستند.
 
در RGBA32 که مدلی برای ذخیره تصویر [[دیجیتال]] به فرمت بیت‌مپ است، هر یک از رنگ های قرمز ('''R'''ed)، سبز ('''G'''reen) و آبیِ ('''B'''lue) هر پیکسلِ تصویر با 8 بیت توصیف می شود (در مجموع 24 بیت). از سوی دیگر، 8 بیت هم برای توصیف درجۀ شفافیت (Transparency) پیکسل در نظر گرفته می شود (که به آن اصطلاحاً '''A'''lpha Channel می گویند). پس هر پیکسل در مجموع با 32 بیت توصیف می شود.
برای مثال، در [[گرافیک رایانه‌ای]]، هر تصویر از تعداد مشخصی [[پیکسل]] (واحدِ تصویر، Pixel) تشکیل می شود و هر پیکسل، دارای اطلاعات روشنایی (Brightness) و رنگ (Chroma) است. در یک تصویر با فُرمتِ بیت‌مپ (Bitmap Image)، مقادیر روشنایی و رنگِ هر پیکسل به صورت دودویی (باینری) ذخیره می شوند. به عبارت دیگر، اطلاعات روشنایی و رنگ پیکسل های تصویر، به بیت ها نگاشته می شوند.
 
در RGBA32 که مدلی برای ذخیره تصویر [[دیجیتال]] به فرمت بیت‌مپ است، هر یک از رنگ های قرمز ('''R'''ed)، سبز ('''G'''reen) و آبیِ ('''B'''lue) هر پیکسلِ تصویر با 8 بیت توصیف می شود (در مجموع 24 بیت). از سوی دیگر، 8 بیت هم برای توصیف درجۀ شفافیت (Transparency) پیکسل در نظر گرفته می شود (که به آن اصطلاحاً '''A'''lpha Channel می گویند). پس هر پیکسل در مجموع با 32 بیت توصیف می شود.
 
شایان ذکر است اولین برنامه ساخت این نوع فایل برنامه پینت [[میکروسافت]] ( paint ) یا همان نقاشی [[ویندوز]] بود .