تفاوت میان نسخه‌های «بوم‌شناسی انسانی»

۰۰
(00)
(۰۰)
 
== همچنین نگاه کنید ==
 
== منابع ==
* {{Commonscatinline}}
 
== خواندن بیشتر ==
 
* کوهن، ج. 1995. ''چگونه بسیاری از مردم میتوانندمی‌توانند از پشتیبانی زمین حمایت کنند؟'' نیویورک: نورتون و شرکت
* Dyball، R. و Newell، B 2015. ''درک محیط زیستمحیط‌زیست بشری: رویکرد سیستم به پایداری در'' لندن، انگلستان: Routledge.
* آیزنبرگ، E. 1998. ''اکولوژیمحیط‌زیست ادن'' . نیویورک: Knopf.
* Hansson، LO و B. Jungen (eds.). 1992 ''مسئولیت انسانی و تغییر جهانی'' . گوتبورگ، سوئد: دانشگاه گوتبورگ.
* hens، L.، RJ Borden، S. Suzuki و G. Caravello (eds.). 1998 ''تحقیقات در بومبوم‌شناسی شناسی انسانانسانی: یک مروری بین رشته ایمیان‌رشته‌ای.'' بروکسل، بلژیک: Vrije Universiteit Brussel (VUB) Press.
* مارنت، GG 2001. ''بومبوم‌شناسی شناسی انسانانسانی: مفاهیم پایه ایپایه‌ای برای توسعه پایدار.'' Sterling، VA: Earthscan.
* McDonnell، MJ و ST Pickett. 1993 ''انسان هاانسان‌ها به عنوان اجزای اکوسیستممحیط‌زیست: محیط زیستمحیط‌زیست اثرات انسانی ظریف و مناطق جمعیتی.'' نیویورک: Springer-Verlag.
* میلر، جی. ر.، RM لرنر، لیبره شیمبرگ و آقای اندرسون. 2003 ''دایرهدایره‌المعارف المعارفبوم‌شناسی بوم شناسی انسانانسانی.'' سانتا باربارا، CA: ABC-CLIO.
* Polunin، N. و JH Burnett. 1990 ''نگهداری زیست‌کره.'' ''(مقالات سومین کنفرانس بین المللیبین‌المللی آینده محیط زیستمحیط‌زیست - ICEF).'' ادینبورگ: انتشارات دانشگاه ادینبورگ.
* کوین، JA 1950. ''بومبوم‌شناسی شناسی انسانانسانی.'' نیویورک: Prentice-Hall.
* Sargent، F. (ed.). 1974 ''بومبوم‌شناسی شناسی انسانانسانی.'' نیویورک: الزویر آمریکایی.
* سوزوکی، S.، RJ Borden و L. Hens (eds.). 1991 ''بومبوم‌شناسی شناسی بشریانسانی - آمدن به سن: بازنگری بین المللیبین‌المللی.'' بروکسل، بلژیک: Vrije Universiteit Brussel (VUB) Press.
* Tengstrom، E. 1985. ''بومبوم‌شناسی شناسی انسانانسانی - یک رشته جدید؟: شرح کوتاه مدتکوتاه‌مدت تاریخی نهادی و فکری اکولوژیمحیط‌زیست بشر.'' گوتبورگ، سوئد: Humanecologiska Skrifter.
* Theodorson، GA 1961. ''مطالعات در بومبوم‌شناسی شناسی انسانانسانی.'' Evanston، IL: رد، پترسون و شرکت
* Wyrostkiewicz، M. 2013. [https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6409 "محیط زیست انسانی.] [https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6409 یک مفهوم مفهوم و رابطه انسان و طبیعت "] . لوبلین، لهستان: KUL
* جوان، GL (ed.). 1989 ''ریشهریشه‌های های انسان شناسیانسان‌شناسی.'' استروسبرگ، PA: هاچینسون راس.
 
== لینک های خارجی ==
* {{Commonscatinline}}
 
 
== منابع ==
[[رده:جغرافیای انسانی]]