تفاوت میان نسخه‌های «صنعت تلویزیون در ایران»

(حذف پیوند تاریخ‌ها، برچسب بدون پانویس)
{{بدون پانویس}}
{{گسترش۲}}
{{اشتباه نشود|تلویزیون در ایران}}
 
'''صنعت تولید تلویزیون در ایران''' دارای قدمتی بیش از پنجاه سال است (تاریخ نگارش ماه بهمن ۱۳۹۵) و ایران از سال ۱۳۴۳ درحال تولید تلویزیون است.