باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۸ ماه پیش
جز
AmirRezaAbroun صفحهٔ غدد لنفاوی را به گره‌های لنفاوی که تغییرمسیر بود منتقل کرد: "غدد" لنفی غلط است؛ چون گره‌های لنفاوی چیزی ترشّح نمی‌کنند. از لحاظ معروفیت نام نیز در کتاب‌های دبیرستان از نام گره‌های لنفی استفاده شده.