تفاوت میان نسخه‌های «ریکاردو کوارشما»

جدا شدن از بشیکتاش
(تاریخ جدا شدن از بشیکتاش)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(جدا شدن از بشیکتاش)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|height={{convert|1.75|m|ftin|abbr=on}}
|position=[[هافبک]]
|currentclub=-
|currentclub=[[باشگاه فوتبال بشیکتاش|بشیکتاش]]
|clubnumber=۷-
|youthyears1=1997–2001|youthclubs1=[[باشگاه فوتبال اسپورتینگ پرتغال|اسپورتینگ لیسبون]]
|years1=2001–2003|clubs1=[[باشگاه فوتبال اسپورتینگ پرتغال|اسپورتینگ لیسبون]]|caps1=37|goals1=۸
کاربر ناشناس