تفاوت میان نسخه‌های «صفت مغلوب»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
'''ژن مغلوب''' در [[ژنتیک]]، [[آلل|آللیآلی]] است که [[فنوتیپ|فنوتیپی]] را ایجاد می‌کند که تنها درصورت وجود [[ژنوتیپ]] همسان (هوموزیگوس) مشاهده می‌شود و هیچ‌گاه در شرایط ناهمسان ([[هتروزیگوس]]) بارز نمی‌شود. به عبارت دیگر، به آللی که در نسل اول خود اثری از خود ظاهر نمی‌کند آلل مغلوب می‌گویند.
 
به‌عنوان مثال، اگر فردی برای [[گروه خونی|گروه خونی‌اش]] دارای دو آلل A و O باشد، گروه خونیِ وی A خواهد بود و فقط اگر هر دو آلل O باشند وی دارای گروه خونیِ O خواهد شد؛ بنابراین، آلل O نسبت به آلل A مغلوب است.
کاربر ناشناس