تفاوت میان نسخه‌های «برش‌نگاری با گسیل پوزیترون»

بدون خلاصه ویرایش
| OtherCodes =
}}
'''برش‌نگاری با گسیل پوزیترون'''<ref>دکتر محمد حیدری ملایری http://aramis.obspm.fr/~heydari/dictionary فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی-اخترفیزیک</ref> {{انگلیسی|''Positron Emission Tomography''}} که به اختصار '''پِت اسکن''' ([[انگلیسی]]: ''PET scan'') گفته می‌شود، روشی نوین است که در علوم تشخیصی در [[فیزیک پزشکی]] به ویژه [[پزشکی هسته‌ای]] کاربرد پژوهشی فراوانی دارد. این سیستم جفت هایجفت‌های [[اشعه گاما]] را که به طور غیر مستقیم توسط یک رادیونوکلئوتایس [[پوزیترون]] منتشر می شودمی‌شود تشخیص می دهد،می‌دهد، بیشتر [[فلوئور]] 18 که به مولکول فعال زیست شناختیزیست‌شناختی به نام رادیواکتیو معرفی می شودمی‌شود. سپس تصاویر سه بعدی از غلظت ردیابی درون بدن توسط تجزیه و تحلیل کامپیوتری ساخته می شودمی‌شود. در اسکنرهای PET-CT جدید، تصویربرداری سه بعدی اغلب با کمک یک سی تی اسکن در بیمار در همان جلسه در یک دستگاه انجام می شودمی‌شود. اگر مولکول ردیاب بیولوژیک فعال برای PET انتخاب شده باشد، (Fludeoxyglucose (FDG، یک [[آنالوگ]] از [[گلوکز]] است، غلظت ردیاب تصوير، فعالیت متابولیک بافت را نشان می دهد،می‌دهد، زیرا آن را با جذب گلوکز منطقه منطبق می کندمی‌کند. استفاده از این تکرار برای کشف امکان متاستاز [[سرطان]] (به عنوان مثال، گسترش به قسمت‌های دیگر)، شایع ترینشایع‌ترین نوع اسکن PET در مراقبت های استاندارد پزشکی است (که نشان دهنده 90٪ اسکن های فعلی است). [[متابولیک|تله متابولیک]] مولکول رادیواکتیو گلوکز اجازه استفاده از اسکن PET را می دهد.<ref>{{Cite journal|last=Miele|first=Evelina|last2=Spinelli|first2=Gian|last3=Tomao|first3=Federica|last4=Zullo|first4=Angelo|last5=De Marinis|first5=Filippo|last6=Pasciuti|first6=Giulia|last7=Rossi|first7=Luigi|last8=Zoratto|first8=Federica|last9=Tomao|first9=Silverio|date=2008|title=Positron Emission Tomography (PET) radiotracers in oncology – utility of 18F-Fluoro-deoxy-glucose (FDG)-PET in the management of patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC)|url=http://dx.doi.org/10.1186/1756-9966-27-52|journal=Journal of Experimental & Clinical Cancer Research|volume=27|issue=1|pages=52|doi=10.1186/1756-9966-27-52|issn=1756-9966}}</ref>
 
همان ردیاب نیز ممکن است برای بررسی PET و تشخیص انواع دمانس مورد استفاده قرار گیرد. اغلب موارد دیگر نشانگرهای رادیواکتیو، که معمولا و نه همیشه برچسب با فلوئور -18 دارند، برای تصویرسازی غلظت بافت مولکول هایمولکول‌های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از معایب اسکنرهای PET، هزینه عملیاتی آنهاآن‌ها است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب|نشانی=https://www.worldcat.org/oclc/769818904|عنوان=Physiology of behavior|نام خانوادگی=1942-|نام=Carlson, Neil R.,|شابک=9780205239399|ویرایش=Eleventh edition|مکان=Boston|oclc=769818904}}</ref>
 
== روش کار ==
دستگاه متداولی که این روش را جهت [[تصویر برداری]] به کار می‌برد '''پت اسکن''' نام دارد و متشکل از چند هزار [[آشکارساز]] کوچک (از نوع Bismuth Germanium و Leutetium Orthosilicate) است که [[شمارش همفرودی|بصورت انطباقی (Coincidence detection)]] پرتوهای [[پرتو گاما|گاما]] ۵۱۱keV تولید شده از نابودی جفت‌های (pair annihilation) [[الکترون]] و [[پوزیترون]] از درون بدن بیمار آشکارسازی می‌کند.
 
در تصویربرداری با روش‌های هسته‌ای همانند PET، هر چند رزولوشن در مقایسه با CT بسیار پایین‌تر است، اما با این وجود فواید و امکانات بی نظیریبی‌نظیری در اختیارمان قرار می‌دهد:
* ارائه تصویر از عملکرد(function) بخش‌های مختلف بدن و امکان دستیابی به اطلاعات متابولیکی و شیمیایی بدن
* امکان تشخیص نواحی سرطانی و بدخیم در بافت‌های سلولی
* امکان تشخیص و ردیابی ناهنجاریناهنجاری‌ها هادردر فعالیت‌های سلولی پیش از آنکه تغییراتی در آناتومی اعضا به صورت محسوس، ایجاد کنند.
 
قیمت هر دستگاه تا دو میلیون دلار تخمین زده می‌شود<ref name="Paul E. Christian p.۷۷">Paul E. Christian, et al. ''Nuclear Medicine and PET''. Mosby Publishing. 2004. p.۷۷</ref> و اخیراً این دستگاه‌ها با [[سی تی اسکن]] به صورت ترکیبی ('''[[پت-سی تی|PET/CT fusion]]''') وارد بازار شده‌اند.
 
=== تومورشناسی ===
اسکن PET با فلوئور ردیاب 18 (F-18) فلوریدوکسو گلوکوز (FDG)، به نام FDG-PET، به طور گسترده در انکولوژی بالینی استفاده می شودمی‌شود. این تکرر یک آنالوگ گلوکز است که توسط سلول هایسلول‌های استفاده کننده از گلوکز و فسفریله شده توسط hexokinase (که فرم میتوکندری خود را در تومورهای بدخیم به سرعت در حال رشد افزایش می یابد) گرفته شده است. دوز معمولی FDG مورد استفاده در اسکن انکولوژیک یک دوز موثر 14 mSv دارد<ref name="Paul E. Christian p.۷۷" /> از آنجا که اتم اکسیژن که توسط F-18 جایگزینی برای تولید FDG برای مرحله بعدی متابولیسم گلوکز در همه سلول هاسلول‌ها نیاز است، واکنش های بیشتری در FDG رخ نمی دهد. علاوه بر این، اکثر بافتهابافت‌ها (به استثنای کبد و کلیه قابل توجه است) نمی توانندنمی‌توانند فسفات اضافه شده توسط هگزوکیناز را حذف کنند. این بدان معنی است که FDG در هر سلولی که تا زمان رسیدن آن به طول می انجامد، به دام افتاده است، زیرا قندهای فسفریلیک شده به دلیل شارژ یونی آنها نمی توانند از سلول خارج شوند. این نتایج رادیواکتیویته بافت‌های با جذب گلوکز بالا مانند مغز طبیعی، کبد، کلیه ها و اکثر سرطان ها را نشان می دهد. در نتیجه، FDG-PET می‌تواند برای تشخیص، تنظیم و نظارت بر درمان سرطانها، به ویژه در لنفوم هوچکین، لنفوم غیر هودکین و [[سرطان]] ریه استفاده شود. چند ایزوتوپ دیگر و رادیوتراپی ها به علت اهداف خاص انکولوژی معرفی می شوند. به عنوان مثال، متادومات [<sup>11</sup>C] با برچسب (11C-metomidate) برای تشخیص تومورهای منشاء آدرنوکورتیک استفاده شده است. <ref>{{Cite journal|last=Khan|first=Tanweera S.|last2=Sundin|first2=Anders|last3=Juhlin|first3=Claes|last4=Långström|first4=Bengt|last5=Bergström|first5=Mats|last6=Eriksson|first6=Barbro|date=2003-03|title=11C-metomidate PET imaging of adrenocortical cancer|url=http://dx.doi.org/10.1007/s00259-002-1025-9|journal=European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging|volume=30|issue=3|pages=403–410|doi=10.1007/s00259-002-1025-9|issn=1619-7070}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Någren|first=K.|last2=Yu|first2=M.|last3=Roivainen|first3=A.|last4=Friberg|first4=J.|last5=Nuutila|first5=P.|last6=Minn|first6=H.|last7=Fasth|first7=K.-J.|last8=Långström|first8=B.|date=2001-05|title=Radioactive metabolites of the 11β-hydroxylase pet tracer [11C]metomidate measured by HPLC analysis of plasma samples during human pet studies|url=http://dx.doi.org/10.1002/jlcr.25804401165|journal=Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals|volume=44|issue=S1|pages=S468–S470|doi=10.1002/jlcr.25804401165|issn=0362-4803}}</ref> همچنین، FDOPA PET / CT (یا F-18-DOPA PET / CT) در مراکزی که آن را ارائه می دهند، جایگزینی حساس ترحساس‌تر برای پیدا کردن و همچنین موضع گیریموضع‌گیری فئوکروموسیتوما نسبت به اسکن MIBG است. <ref>{{Cite journal|last=Yee|first=R.E.|last2=Irwin|first2=I.|last3=Milonas|first3=C.|last4=Stout|first4=D.B.|last5=Huang|first5=S-C.|last6=Shoghi-Jadid|first6=K.|last7=Satyamurthy|first7=N.|last8=Delanney|first8=L.E.|last9=Togasaki|first9=D.M.|date=2001-08-30|title=Novel observations with FDOPA-PET imaging after early nigrostriatal damage|url=http://dx.doi.org/10.1002/mds.1168|journal=Movement Disorders|volume=16|issue=5|pages=838–848|doi=10.1002/mds.1168|issn=0885-3185}}</ref><ref>{{Cite journal|title=Seismic Imaging, Overview|url=http://dx.doi.org/10.1007/springerreference_225527|journal=SpringerReference|location=Berlin/Heidelberg|publisher=Springer-Verlag}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Luster|first=Markus|last2=Karges|first2=Wolfram|last3=Zeich|first3=Katrin|last4=Pauls|first4=Sandra|last5=Verburg|first5=Frederik A.|last6=Dralle|first6=Henning|last7=Glatting|first7=Gerhard|last8=Buck|first8=Andreas K.|last9=Solbach|first9=Christoph|date=2009-10-28|title=Clinical value of 18F-fluorodihydroxyphenylalanine positron emission tomography/computed tomography (18F-DOPA PET/CT) for detecting pheochromocytoma|url=http://dx.doi.org/10.1007/s00259-009-1294-7|journal=European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging|volume=37|issue=3|pages=484–493|doi=10.1007/s00259-009-1294-7|issn=1619-7070}}</ref>
 
=== تصویربرداری عصبی ===
مقاله اصلی: توموگرافی انتشار پوزیترون مغز
 
[[عصب‌شناسی|عصب شناسی]]: [[تصویربرداری عصبی|تصویر برداری عصبی]] PET مبتنی بر یک فرضیه است که مناطقی از رادیواکتیویت بالا با فعالیت مغز مرتبط است. غالبا به طور غیر مستقیم اندازه گیریاندازه‌گیری جریان خون به قسمت هایقسمت‌های مختلف مغز که به طور کلی اعتقاد بر آن همبستگی است و با استفاده از تریسیکس اکسیژن 15 اندازه گیری شده است. به دلیل نیمه عمر 2 دقیقه، O-15 باید به طور مستقیم از یک سیکلوترون پزشکی استفاده شود که دشوار است. در عمل، از آنجا که مغز به طور معمول یک کاربر سریع از گلوکز است و از آنجایی که آسیب مغزی مانند [[بیماری آلزایمر]] به میزان قابل توجهی متابولیسم مغز گلوکز و اکسیژن را در کنار هم کاهش می دهد، FDG-PET استاندارد مغز، که میزان مصرف گلوکز را اندازه گیری می کند، همچنین ممکن است با موفقیت مورد استفاده قرار گیرد تا بیماری آلزایمر را از دیگر فرایندهای دمانس تشخیص دهد و همچنینهم‌چنین تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر. مزیت FDG-PET برای این کاربردها بسیار وسیع است. تصویربرداری PET با FDG همچنین می تواند برای تعیین محل تمرکز تشنج استفاده شود: تمرکز تشنج در طول اسکن اینترتیال به عنوان هیوم متابولیک ظاهر می شودمی‌شود. چندین [[پرتودرمانی|رادیوتراپی]] (یعنی رادیولایگارد) برای PET ساخته شده است که لیگاندهای برای انواع خاصی از نوروپریپتورهای مانند [<sup>11</sup>C] راکلوپرید، [<sup>18</sup>F] فاللیپرید و F-18] desmethoxyfallpride] برای گیرنده های dopamine D2 / D3،[<sup>11</sup>C] McN 5652 و [<sup>11</sup>C]
 
DASB برای انتقال دهنده هایدهنده‌های سروتونین، <sup>18</sup>F] Mefway] برای گیرنده های سروتونین [5HT1A، [<sup>18</sup>F نایفن برای گیرنده هایگیرنده‌های استیل کولین نیکوتین یا آنزیم (به عنوان مثال 6-FDOPA برای آنزیم AADC). این عوامل اجازه می دهدمی‌دهد تجسم استخر هایاستخر‌های نورولوژیک را در زمینه چندین بیماری هایبیماری‌های نوروپزشکی و نورولوژیک تجویز نمایند.
 
توسعه تعدادی از پرونده های جدید برای تصویربرداری PET in vivo PET در مغز انسان، تصویربرداری آمیلوئید را در آستانه استفاده بالینی به ارمغان آورده است. اولین پروژه‌های تصویربرداری آمیلوئید در [[دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس]] و در [[دانشگاه پیتسبرگ|دانشگاه پیتزبورگ]] توسعه یافته است. این پروب هایپروب‌های تصویربرداری آمیلوئید تجسم پلاکت هایپلاکت‌های آمیلوئیدی را در مغز بیماران آلزایمر اجازه می دهدمی‌دهد و می تواندمی‌تواند به پزشکان در تشخیص بالینی پیش از مرگ و پیشگیری از AD کمک کند و در ایجاد درمان های جدید ضد آمیلوئید کمک کند. (<sup>11</sup>C]PMP (N-[<sup>11</sup>C]methylpiperidin-4-yl propionate] یک رادیو دارو جدید است که در تصویربرداری PET استفاده می شودمی‌شود تا فعالیت سیستم انتقال دهنده عصبی استیل کولینرژیک را با عمل به عنوان یک بستر برای استیل کولین استراز به اثبات رساند. معاینه پس از مرگ بیماران مبتلا به AD نشان دهنده کاهش سطح استیل کولین استراز است. <sup>11</sup>C] PMP] برای نقشه برداری فعالیت استیلکولین استراز در مغز استفاده می شود که می تواند به تشخیص AD کمک کند و به مراقبت از درمان های AD کمک کند.<ref>{{Cite journal|last=Kuhl|first=D. E.|last2=Koeppe|first2=R. A.|last3=Minoshima|first3=S.|last4=Snyder|first4=S. E.|last5=Ficaro|first5=E. P.|last6=Foster|first6=N. L.|last7=Frey|first7=K. A.|last8=Kilbourn|first8=M. R.|date=1999-03-01|title=In vivo mapping of cerebral acetylcholinesterase activity in aging and Alzheimer's disease|url=http://dx.doi.org/10.1212/wnl.52.4.691|journal=Neurology|volume=52|issue=4|pages=691–691|doi=10.1212/wnl.52.4.691|issn=0028-3878}}</ref> [[:en:Avid_Radiopharmaceuticals|Avid Radiopharmaceuticals]] داراي ترکیباتی به نام فلوربتاپیر است که از رادیونوکلئید فلوئور -18 طولانی مدت برای تشخیص پلاک های آمیلوئید با استفاده از اسکن PET استفاده می کندمی‌کند.<ref>{{Cite journal|last=Lei Zhang|last2=Tony E Grift|date=2010|title=A New Approach to Crop-Row Detection in Corn|url=http://dx.doi.org/10.13031/2013.29834|journal=2010 Pittsburgh, Pennsylvania, June 20 - June 23, 2010|location=St. Joseph, MI|publisher=American Society of Agricultural and Biological Engineers|doi=10.13031/2013.29834}}</ref>
 
[[عصب‌شناسی|عصب شناسی]] / علوم اعصاب شناختی: برای بررسی ارتباط بین فرآیندهای خاص روانشناختی یا اختلالات و فعالیت مغز.
 
[[روان‌پزشکی|روانپزشکی]]: ترکیبات متعددی که به صورت غیر اختصاصی به روانپزشکان بیولوژیک وابسته هستند، با C-11 یا F-18 تشخیص داده شده اندشده‌اند. گیرنده هایگیرنده‌های اپیدمی (mu) و دیگر سایت هاسایت‌ها با موفقیت در مطالعات با استفاده از رادیولایگندهایی که به گیرنده هایگیرنده‌های (dopamin (D1، D2 گیرنده،D2،<ref>{{Cite journal|last=Mukherjee|first=Jogeshwar|last2=Christian|first2=Bradley T.|last3=Dunigan|first3=Kelly A.|last4=Shi|first4=Bingzhi|last5=Narayanan|first5=Tanjore K.|last6=Satter|first6=Martin|last7=Mantil|first7=Joseph|date=2002-09-25|title=Brain imaging of18F-fallypride in normal volunteers: Blood analysis, distribution, test-retest studies, and preliminary assessment of sensitivity to aging effects on dopamine D-2/D-3 receptors|url=http://dx.doi.org/10.1002/syn.10128|journal=Synapse|volume=46|issue=3|pages=170–188|doi=10.1002/syn.10128|issn=0887-4476}}</ref><ref>{{Cite journal|last=BUCHSBAUM|first=M|last2=CHRISTIAN|first2=B|last3=LEHRER|first3=D|last4=NARAYANAN|first4=T|last5=SHI|first5=B|last6=MANTIL|first6=J|last7=KEMETHER|first7=E|last8=OAKES|first8=T|last9=MUKHERJEE|first9=J|date=2006-07|title=D2/D3 dopamine receptor binding with [F-18]fallypride in thalamus and cortex of patients with schizophrenia|url=http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2006.03.042|journal=Schizophrenia Research|volume=85|issue=1-3|pages=232–244|doi=10.1016/j.schres.2006.03.042|issn=0920-9964}}</ref> گیرنده مجدد جذب می شوند،می‌شوند، گیرنده های سروتونین (5HT1A، 5HT2A، گیرنده مجدد واکنش پذیر) افراد انسانی مطالعات انجام شده در حال بررسی وضعیت این گیرنده هاگیرنده‌ها در بیماران نسبت به کنترل های سالم در [[اسکیزوفرنی|اسکیزوفرنیا]]، سوء مصرف مواد، اختلالات خلقی و سایر شرایط روحی است.
 
جراحی استریوتاکتیک و رادیو جراحی: جراحی هدایت شده با PET، درمان تومورهای داخل جمجمه، بیماری های شریانی وریدی و سایر شرایط قابل درمان جراحی را تسهیل می کندمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7091-0583-2_1|عنوان=Modern Multimodal Neuroimaging for Radiosurgery: The Example of PET Scan Integration|نام خانوادگی=Levivier|نام=M.|نام خانوادگی۲=Massager|نام۲=N.|نام خانوادگی۳=Wikler|نام۳=D.|نام خانوادگی۴=Goldman|نام۴=S.|تاریخ=2004|ناشر=Springer Vienna|شابک=9783709172001|مکان=Vienna|صفحات=1–7}}</ref>
 
=== قلب شناسی ===
مقاله اصلی: [[:en:Cardiac_PET|PET قلب]]
 
[[:en:Cardiology|Cardiology]]، [[آترواسکلروز]] و بررسی بیماری هایبیماری‌های عروقی: در کاردولوژی بالینی، FDG-PET می تواند به اصطلاح "خلع سلاح میوکارد" را شناسایی کند، اما هزینه آن در این نقش در مقایسه با SPECT مشخص نیست. تصویربرداری FDG-PET از آترواسکلروز برای تشخیص بیماران مبتلا به سکته مغزی نیز امکان پذیر است و می تواند به اثربخشی درمان‌های ضد آترواسکلروز جدید کمک کند.<ref>{{Cite journal|last=Rudd|first=J.H.F.|last2=Warburton|first2=E.A.|last3=Fryer|first3=T.D.|last4=Jones|first4=H.A.|last5=Clark|first5=J.C.|last6=Antoun|first6=N.|last7=Johnström|first7=P.|last8=Davenport|first8=A.P.|last9=Kirkpatrick|first9=P.J.|date=2002-06-11|title=Imaging Atherosclerotic Plaque Inflammation With [
18
F]-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography|url=http://dx.doi.org/10.1161/01.cir.0000020548.60110.76|journal=Circulation|volume=105|issue=23|pages=2708–2711|doi=10.1161/01.cir.0000020548.60110.76|issn=0009-7322}}</ref>
 
=== بیماری‌های عفونی ===
عفونت هایعفونت‌های تصویربرداری با فن آوریفن‌آوری های [[تصویربرداری مولکولی]] می تواندمی‌تواند تشخیص و پیگیری درمان را بهبود بخشد. PET برای تشخیص عفونت هایعفونت‌های باکتریایی به طور بالقوه با استفاده از فلورودسو گلوکوز (FDG) برای شناسایی پاسخ التهابی مرتبط با عفونت به طور گسترده ایگسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.
 
سه عامل مختلف کنتراست PET برای ایجاد عفونت هایعفونت‌های باکتریایی [<sup>18</sup>F] [[مالتوز]]،<ref>{{Cite journal|last=Gowrishankar|first=Gayatri|last2=Namavari|first2=Mohammad|last3=Jouannot|first3=Erwan Benjamin|last4=Hoehne|first4=Aileen|last5=Reeves|first5=Robert|last6=Hardy|first6=Jonathan|last7=Gambhir|first7=Sanjiv Sam|date=2014-09-22|title=Investigation of 6-[18F]-Fluoromaltose as a Novel PET Tracer for Imaging Bacterial Infection|url=http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0107951|journal=PLoS ONE|volume=9|issue=9|pages=e107951|doi=10.1371/journal.pone.0107951|issn=1932-6203}}</ref> [<sup>18</sup>F] مالتوئکسیاز و (<sup>18</sup>F] 2-fluorodeoxysorbitol (FDS] توسعه یافته است.<ref>{{Cite journal|last=Weinstein|first=E. A.|last2=Ordonez|first2=A. A.|last3=DeMarco|first3=V. P.|last4=Murawski|first4=A. M.|last5=Pokkali|first5=S.|last6=MacDonald|first6=E. M.|last7=Klunk|first7=M.|last8=Mease|first8=R. C.|last9=Pomper|first9=M. G.|date=2014-10-22|title=Imaging Enterobacteriaceae infection in vivo with 18F-fluorodeoxysorbitol positron emission tomography|url=http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.3009815|journal=Science Translational Medicine|volume=6|issue=259|pages=259ra146–259ra146|doi=10.1126/scitranslmed.3009815|issn=1946-6234}}</ref> FDS همچنینهم‌چنین دارای مزیتی است که می تواند فقط Enterobacteriaceae را هدف قرار دهد.
 
=== فارماکوکینتیک ===
[[فارماکوکینتیک]]: در آزمایشات قبل از بالینی، ممکن است یک داروی جدید را به وسیله رادیو نشان داده و آن را به حیوانات تزریق کند. چنین اسکن هاییاسکن‌هایی به عنوان مطالعات انتشار بیولوژیکی نامیده می شودمی‌شود. جذب دارو، بافتهاییبافت‌هایی که در آن متمرکز می شودمی‌شود و از بین بردن آن، می تواند بسیار سریع تر و مؤثرتر از روش قدیمی تر کشتار و تخریب حیوانات برای کشف اطلاعات مشابه، نظارت شود. بیشتر به طور معمول، مصرف مواد مخدر در یک محل مشخص شده از عمل می تواند به طور غیر مستقیم توسط مطالعات رقابت بین داروهای بدون برچسب و ترکیبات radiomabeled شناخته شده apriori به اتصال با خاصیت به سایت منعکس شده است. یک رادیولینگ تنها می تواندمی‌تواند برای آزمایش بسیاری از نامزدهای احتمالی دارو برای یک هدف مورد استفاده قرار گیرد. یک روش مرتبط با آن شامل اسکن کردن با رادیوليگندرادیوليگند‌ها ها می باشدمی‌باشد که با یک گیرنده داده شده با یک ماده درونزا (طبیعی) رقابت می کنندمی‌کنند تا نشان دهند که یک داروی باعث آزاد شدن ماده طبیعی می شودمی‌شود.<ref>{{Cite journal|last=Laruelle|first=Marc|date=2000-03|title=Imaging Synaptic Neurotransmission within VivoBinding Competition Techniques: A Critical Review|url=http://dx.doi.org/10.1097/00004647-200003000-00001|journal=Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism|volume=20|issue=3|pages=423–451|doi=10.1097/00004647-200003000-00001|issn=0271-678X}}</ref>
 
=== تصویربرداری کوچک حیوانات ===
تکنولوژی PET برای تصویربرداری کوچک حیوانات: توموگرافی مینیاتوری PE ساخته شده است که به اندازه کافی کوچک است برای یک موش کاملا آگاه و متحرک در هنگام قدم زدن روی سر خود قرار می گیردمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://dx.doi.org/10.3920/978-90-8686-753-0_73|عنوان=The Chinese animal: from food to pet|نام خانوادگی=Øyen|نام=S. Andersen|تاریخ=2012|ناشر=Wageningen Academic Publishers|شابک=9789086867530|مکان=Wageningen|صفحات=475–480}}</ref> این (RatCAP (PET Animal Conscious Pet Animal اجازه می دهد تا حیوانات بدون اثرات مخوف بیهوشی اسکن شوند. اسکنر PET که به طور خاص برای جوندگان تصویربرداری طراحی شده است، که اغلب به عنوان microPET شناخته می شود،می‌شود، و همچنینهم‌چنین اسکنر برای اولیای کوچک، برای تحقیقات علمی و دارویی عرضه می شودمی‌شود. اسکنرها ظاهرا براساس scintilators microminiature و (photodiodes avalanche amplified (APD ها از طریق یک سیستم جدید اختراع شده با استفاده از فتومولتیپ‌های سیلیکونی تک تراشه بر اساس [citation needed]در سال 2018، دانشکده پزشکی دامپزشکی UC Davis اولین مرکز دامپزشکی برای استخدام یک اسکنر PET کوچک بالینی به عنوان یک اسکن PET-PET برای تشخیص حیوانات بالینی (به جای تحقیق) بود. با توجه به هزینه و همچنین ابزار حاشیه ای برای تشخیص متاستازهای سرطانی در حیوانات همراه (استفاده اولیه از این روش)، انتظار می رود اسکن پت دامپزشکی در آینده نزدیک به ندرت در دسترس باشد.<ref>{{Cite journal|last=Crowell-Davis|first=Sharon L.|date=2007-01|title=Behavior Problems in Pet Rabbits|url=http://dx.doi.org/10.1053/j.jepm.2006.11.022|journal=Journal of Exotic Pet Medicine|volume=16|issue=1|pages=38–44|doi=10.1053/j.jepm.2006.11.022|issn=1557-5063}}</ref>
 
=== تصویربرداری اسکلتی-عضلانی ===
تصویربرداری اسکلتی عضلانی: تکنیک قابل قبولی برای مطالعه عضلات اسکلتی در طول تمرینات مانند پیاده روی نشان داده شده است.<ref>{{Cite journal|last=Oi|first=Naoyuki|last2=Iwaya|first2=Tsutomu|last3=Itoh|first3=Masatoshi|last4=Yamaguchi|first4=Keiichiro|last5=Tobimatsu|first5=Yoshiko|last6=Fujimoto|first6=Toshihiko|date=2003-01|title=FDG-PET imaging of lower extremity muscular activity during level walking|url=http://dx.doi.org/10.1007/s007760300009|journal=Journal of Orthopaedic Science|volume=8|issue=1|pages=55–61|doi=10.1007/s007760300009|issn=0949-2658}}</ref>یکی از مزایای استفاده از PET این است که هم‌چنین می تواند داده های فعال سازی ماهیچه ایماهیچه‌ای را در مورد عضلات عمیق ترعمیق‌تر مانند [[:en:Vastus_intermedius_muscle|interus medius]] and [[:en:Gluteus_minimus|gluteus minimus]] را در مقایسه با سایر تکنیک هایتکنیک‌های مطالعه عضلات نظیر [[الکترومیوگرافی]] فراهم کند که می تواندمی‌تواند فقط در عضلات سطحی استفاده شود (یعنی به طور مستقیم زیر پوست). یک نکته روشن این است که PET هیچ اطلاعات زمانبندیزمان‌بندی در مورد فعال شدن عضلات را فراهم نمی کند،نمی‌کند، زیرا بعد از اتمام تمرین باید اندازه گیریاندازه‌گیری شود. این به خاطر زمانی است که FDG در عضلات فعال می شودمی‌شود.
 
== امنیت ==
اسکن پت غیر تهاجمی است، اما این شامل قرار گرفتن در معرض اشعه یونیزاسیون است.<ref name=":0" />
 
18F-FDG، که در حال حاضر رادیوتراپی استاندارد مورد استفاده برای تصویر برداریتصویر‌برداری PET و مدیریت سرطان بیماران مبتلا به سرطان است،<ref>{{Cite journal|last=Kelloff|first=G. J.|date=2005-04-15|title=Progress and Promise of FDG-PET Imaging for Cancer Patient Management and Oncologic Drug Development|url=http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-04-2626|journal=Clinical Cancer Research|volume=11|issue=8|pages=2785–2808|doi=10.1158/1078-0432.ccr-04-2626|issn=1078-0432}}</ref>دوز موثر موثر 14 [[MSV|mSv]] دارد
 
مقدار تابش در 18F-FDG مشابه دوز موثر یک ساله در شهر آمریکایی [[دنور]]، [[کلرادو]] (12.4 mSv / year) است.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://worldcat.org/oclc/786203491|عنوان=PEGASO: LONG DURATION BALLOONS FROM NORTH POLE|نام خانوادگی=Italia|نام=Peterzen, S.; Italian Space Agency, Luigi Broglio Launch Facility, Trapani Romeo, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Di Stefano, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Masi, S.; University of Rome La Sapienza, Physics Department, Rome Muso, I.; Institute of Information Science and Technology, National Research Council, Pisa Drakøy, P.; Andøya Rocket Range, Andenes, Norway Di Felice, F.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Ibba, R.; Italian Space Agency, Luigi Broglio Launch Facility, Trapani Palangio, P.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Caprara, F.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Cardillo, A.; Institute of Information Science and Technology, National Research Council, Pisa Spoto, D.; Italian Space Agency, Luigi Broglio Launch Facility, Trapani Memmo, A.; CETEMPS Center of Excellence, University of L’Aquila, L’Aquila Mari, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Iarocci, A.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Urbini, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Benedetti, P.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Spinelli, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma,|oclc=786203491}}</ref> برای مقایسه، دوز تابش برای سایر روش هایروش‌های پزشکی از 0.02 mSv برای یک اشعه ایکس قفسه سینه و 6.5-8 mSv برای CT اسکن قفسه سینه است.<ref>{{Cite journal|date=2000-12|title=Managing patient dose in computed tomography|url=http://dx.doi.org/10.1016/s0146-6453(01)00049-5|journal=Annals of the ICRP|volume=30|issue=4|pages=7–7|doi=10.1016/s0146-6453(01)00049-5|issn=0146-6453}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=de Jong|first=Pim A.|last2=Tiddens|first2=Harm A.|last3=Lequin|first3=Maarten H.|last4=Robinson|first4=Terry E.|last5=Brody|first5=Alan S.|date=2008-05|title=Estimation of the Radiation Dose From CT in Cystic Fibrosis|url=http://dx.doi.org/10.1378/chest.07-2840|journal=Chest|volume=133|issue=5|pages=1289–1290|doi=10.1378/chest.07-2840|issn=0012-3692}}</ref> متوسط ​​هواپیما های​​هواپیما‌های مدنی در معرض 3 mSv / year قرار دارد<ref>{{یادکرد وب|وب‌گاه=dx.doi.org|نشانی=http://dx.doi.org/10.15438/rr.5.1.7|عنوان=Original PDF|بازبینی=2019-01-27}}</ref> و کل حد مجاز کار شغلی برای کارگران انرژی هسته ای در ایالات متحده آمریکا 50mSv / year است. <ref>{{Cite journal|last=None|date=1990-03-01|title=Nuclear Regulatory Commission information digest|url=http://dx.doi.org/10.2172/7201581}}</ref> برای مقیاس، سفارشاتسفارش‌های از [[:en:Orders_of_magnitude_(radiation)|قدر (پرتو)]] را ببینید.
 
برای [[:en:PET-CT|PET-CT]] اسکن، قرار گرفتن در معرض تابش ممکن است قابل توجه باشد- حدود 23-26 mSv (برای 70 کیلوگرم دوز فردی احتمالا بالاتر خواهد بود برای وزن بدن بالاتر)<ref>{{Cite journal|last=Noßke|first=D.|last2=Leche|first2=U.|last3=Brix|first3=G.|date=2014|title=Radiation exposure of patients undergoing whole-body FDG-PET/CT examinations|url=http://dx.doi.org/10.3413/nukmed-0663-14-04|journal=Nuklearmedizin|volume=53|issue=05|pages=217–220|doi=10.3413/nukmed-0663-14-04|issn=0029-5566}}</ref>
=== رادیونوکلئید و رادیوتراپی ===
[[پرونده:PET-detectorsystem 2.png|بندانگشتی|نمای یک بلوک آشکارساز و حلقه یک اسکنر PET]]
مقالات اصلی: فهرست رادیوتراپی هایرادیوتراپی‌های PET و Fludeoxyglucose
 
[[:en:Radionuclide|رادیونوکلئید]] هایی که در اسکن پت استفاده می شوند،می‌شوند، معمولا [[ایزوتوپ]] ها با [[نیمه‌عمر|نیمه عمر]] کوتاه مانند [[کربن]] 11 (~ 20 دقیقه)، [[نیتروژن]] 13 (~ 10 دقیقه)، [[اکسیژن]] 15 (~ 2 دقیقه)، [[فلوئور]] 18 (~ 110 دقیقه)، [[گالیم]] 68 (~ 67 دقیقه)، [[زیرکونیم]] 89 (~ 78.41 ساعت)،<ref>{{Cite journal|date=2018-11-03|title=Radionuclide|url=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Radionuclide&oldid=867118029|journal=Wikipedia|language=en}}</ref> یا [[روبیدیم|روبیدیوم]] 82 (~ 1.27 دقیقه). این رادیونوکلئید هارادیونوکلئید‌ها یا به ترکیباتی که به طور طبیعی توسط بدن مورد استفاده قرار می گیرندمی‌گیرند مانند گلوکز (یا آنالوگ های گلوکز)، [[آب]] یا [[آمونیاک]] یا مولکول هاییمولکول‌هایی که به گیرنده هاگیرنده‌ها و یا سایر سایت هایسایت‌های فعالیت دارویی متصل می شوند،می‌شوند، متصل می شوند. چنین ترکیبات برچسب دار به عنوان رادیوتراپی شناخته می شوندمی‌شوند. فن آوری PET می تواند برای ردیابی مسیر بیولوژیکی هر ترکیب در انسان های زنده (و همچنین بسیاری از گونه های دیگر) نیز مورد استفاده قرار گیرد، در صورتی که با ایزوتوپ PET قابل تشخیص باشد.بنابراین، فرآیندهای خاصی که می توانند با PET مورد بررسی قرار گیرند، عملا بی حد و حصر هستند و رادیوتراپی برای مولکول هایمولکول‌های هدف و فرآیندهای جدید همچنانهم‌چنان سنتز می شود؛می‌شود؛ همانطور که از این نوشتار، در حال حاضر ده ها تن در استفاده بالینی و صدها مورد استفاده در تحقیقات وجود دارد. در حال حاضر [هنگامی که] رادیوتراپی رایج ترینرایج‌ترین در پت اسکن بالینی پلاسما فلورایدوکسو گلوکوز (همچنینهم‌چنین به نام FDG یا فلوتیکسی گلوکز)، یک آنالوگ از گلوکز است که با فلورین 18 برچسب گذاری می شودمی‌شود. این رادیوتراپی در اصل همه اسکن برای انکولوژی و اکثر اسکن در مغز اعصاب استفاده می شود و در نتیجه اکثریت کل رادیوتراپی (> 95٪) مورد استفاده در اسکن PET و PET را تشکیل می دهد.با توجه به نیمه کوتاه عمر اکثر رادیو ایزوتوپهای پرتوی پوزیترون، رادیوتراپی ها به طور سنتی با استفاده از یک [[شتاب‌دهنده حلقوی|سیکلوترون]] در نزدیکی دستگاه تصویربرداری PET تولید می شوندمی‌شوند. نیمه عمر فلوئور 18 به اندازه کافی بلند است که رادیوتراپی هاییرادیوتراپی‌هایی که دارای فلوئور 18 می‌باشند می‌توانند به صورت تجاری در محل های خارج از محل تولید شوند و به مراکز تصویربرداری منتقل شوند. اخیرا ژنراتورهای [[روبیدیم|روبیدیوم]] 82 به صورت تجاری در دسترس بوده اندبوده‌اند. اینها حاوی [[استرانسیم]] 82 هستند که با جذب الکترون برای تولید روتادیوم-82 انتشار پوزیترون فرو می‌ریزند.
 
=== انتشار ===
 
=== روش‌های آماری،رویکردهای مبتنی بر احتمال: ===
آماری، احتمال مبتنی بر<ref>{{Cite journal|last=Carson|first=Richard E.|date=1986-07|title=A Maximum Likelihood Method for Region-of-Interest Evaluation in Emission Tomography|url=http://dx.doi.org/10.1097/00004728-198607000-00021|journal=Journal of Computer Assisted Tomography|volume=10|issue=4|pages=654–663|doi=10.1097/00004728-198607000-00021|issn=0363-8715}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Vardi|first=Y.|last2=Shepp|first2=L. A.|last3=Kaufman|first3=L.|date=1985-03|title=A Statistical Model for Positron Emission Tomography|url=http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1985.10477119|journal=Journal of the American Statistical Association|volume=80|issue=389|pages=8–20|doi=10.1080/01621459.1985.10477119|issn=0162-1459}}</ref> الگوریتم‌های تکرار انتظار-حداکثر سازی مانند الگوریتم Shepp-Vardi در حال حاضر روش ترجیحی بازسازی است. این الگوریتم ها برآورد توزیع احتمالی حوادث نابودی را محاسبه می‌کنند که به داده‌های اندازه گیریاندازه‌گیری شده بر اساس اصول آماری منجر می‌شود. مزیت پروفیل نویز بهتر و مقاومت در برابر مصنوعات رگه ای است که با FBP معمول است، اما ضرورت این است که نیازهای منابع کامپیوتر بالا باشد. یک مزیت دیگر از تکنیک‌های بازسازی تصویر آماری این است که اثرات فیزیکی که باید قبل از اصلاح برای استفاده از الگوریتم بازنگری تحلیلی مانند فوتون‌های پراکنده، اتفاق‌های تصادفی، انقباض و آشکارساز زمان ماندگار، به احتمال زیاد مدل مورد استفاده در بازسازی، اجازه می‌دهد برای کاهش سر و صدای اضافی. نشان داده شده است که بازسازی واقعی، منجر به پیشرفت در حل و فصل تصاویر بازسازی شده می‌شود، از آنجا که مدل‌های پیچیده‌تر فیزیک اسکنر می‌تواند در مدل احتمال بیشتر از آنچه که توسط روش‌های بازسازی تحلیلی استفاده می‌شود، امکان سنجی بهبود یافته توزیع رادیواکتیویته را افزایش دهد.<ref>{{Cite journal|last=Qi|first=Jinyi|last2=Leahy|first2=Richard M|date=2006-07-12|title=Iterative reconstruction techniques in emission computed tomography|url=http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/51/15/r01|journal=Physics in Medicine and Biology|volume=51|issue=15|pages=R541–R578|doi=10.1088/0031-9155/51/15/r01|issn=0031-9155}}</ref>
 
=== تصحیح تضعیف: ===
 
=== بازسازی 2D / 3D: ===
اسکنرهای اولیه PET تنها یک حلقه ی آشکارساز داشتند، از این رو کسب اطلاعات و بازسازی بعدی به یک صفحه ی عرضی محدود شده بود. امروزه اسکنرهای مدرن شامل حلقه های متعدد هستند که اساسا یک سیلندر آشکارساز را تشکیل می دهندمی‌دهند.دو روش برای بازسازی داده هاداده‌ها از یک اسکنر وجود دارد:
 
1) هر حلقه را به عنوان یک نهاد جداگانه تلقی کنید، به طوری که فقط در درون یک حلقه تشخیص داده می شود،می‌شود، تصویر از هر حلقه می تواندمی‌تواند به صورت جداگانه بازسازی شود (بازسازی 2D)، یا
 
2) اجازه می دهد که همزمان بین حلقه ها و همچنین حلقه ها اتفاق بیفتد، سپس کل حجم را با هم بازسازی می کنیم (3D).تکنیک های 3D حساسیت بیشتری دارند (به این دلیل که بیشتر سازگاری ها شناسایی و مورد استفاده قرار می گیرندمی‌گیرند) و به همین دلیل سر و صدای کمتر، اما بیشتر به اثرات پراکنده و تصادفی سازگاری حساس هستند، و همچنینهم‌چنین نیاز به منابع کامپیوتر به طور مساوی بیشتر. ظهور آشکارسازهای حل و فصل زمانهایزمان‌های نیمه نانو، امکان رد تصادفی تصادفی بهتر را فراهم می کند،می‌کند، بنابراین برای بازسازی تصویر 3D ترجیح می دهدمی‌دهد.
 
=== زمان پرواز TOF) PET): ===
برای سیستم هایسیستم‌های مدرن با وضوح زمانی بالاتر (تقریبا 3 نانو ثانیه) یک تکنیک به نام "زمان پرواز" برای بهبود عملکرد کلی استفاده می شودمی‌شود. PET پرواز زمان استفاده از آشکارسازهای اشعه گاما بسیار سریع و سیستم پردازش داده هاداده‌ها است که دقیق تر میدقیق‌تر تواندمی‌تواند تفاوت بین زمان تشخیص دو فوتون را تعیین کند. اگر چه از لحاظ فنی غیرممکن است که نقطه منشاء حوادث نابودی را دقیقا (در حال حاضر در حدود 10 سانتیمتر) قرار دهیم بنابراین بازسازی تصویر هنوز مورد نیاز است، تکنیک TOF به طور قابل توجهی بهبود کیفیت تصویر، به ویژه نسبت سیگنال به نویز.
[[پرونده:Viewer medecine nucleaire keosys.JPG|بندانگشتی|تصویر PET-CT از بدن کامل]]
 
مقالات اصلی: [[:en:PET-CT|PET-CT]] و [[:en:Positron_emission_tomography–magnetic_resonance_imaging|PET-MRI]]
[[پرونده:PET-MR2-Head-Keosys.JPG|بندانگشتی|تصویر PET-MRI از مغز]]
اسکن PET ها در کنار اسکن سیگنال هایسیگنال‌های مغناطیسی یا [[رزونانس مغناطیسی هسته‌ای|رزونانس مغناطیسی]] (MRI)، با ترکیب به اطلاعات هر دو آناتومیک و متابولیکی (یعنی آنچه که ساختار است و آنچه که آن را بیوشیمیایی انجام می دهدمی‌دهد) خوانده می شودمی‌شود. از آنجا که تصویربرداری PET در ترکیب با تصویربرداری آناتومیکی مفید است، مانند CT، اسکنرهای PET مدرن اکنون با CT Scanners چند منظوره پیشرفته (به اصطلاح PET-CT) در دسترس هستند. از آنجا که دو اسکن می تواندمی‌تواند در یک جلسه فوری در همان جلسه انجام شود و بیمار موقعیت بین دو نوع اسکن را تغییر نمی دهد،نمی‌دهد، دو مجموعه تصاویر دقیق تر ثبت می شوند،می‌شوند، به طوری که مناطق ناهنجاری در تصویربرداری PET می توانندمی‌توانند بیشتر باشد کاملا با آناتومی در تصاویر سی تی ارتباط دارد. این بسیار مفید است در ارائه دیدگاه هایدیدگاه‌های دقیق از حرکت دادن اندام ها یا ساختارها با تغییرات آناتومیکی بالاتر، که بیشتر در خارج از مغز اتفاق می افتدمی‌افتد.در موسسه بیولوژي و بیوفیزیک [[:en:Forschungszentrum_Jülich|Jülich]]، بزرگترین دستگاه PET MRI جهان در آوریل 2009 شروع به کار کرد: یک توموگرافی رزونانس مغناطیسی 9.4 تسلی (MRT) همراه با توموگرافی انتشار پوزیترون (PET). در حال حاضر، فقط مغز و مغز را می توانمی‌توان در این میدان هایمیدان‌های مغناطیسی بالا اندازه گیریاندازه‌گیری کرد.<ref>{{Cite journal|last=Bidmon|first=Hans-J|last2=Speckmann|first2=Erwin-J|last3=Zilles|first3=Karl J|date=2009|title=Seizure Semiology, Neurotransmitter Receptors and Cellular-stress Responses in Pentylenetetrazole Models of Epilepsy|url=http://dx.doi.org/10.17925/enr.2009.04.01.76|journal=European Neurological Review|volume=4|issue=1|pages=76|doi=10.17925/enr.2009.04.01.76|issn=1758-3837}}</ref> برای تصویربرداری از مغز، ثبت نام CT، MRI و اسکن PET می تواندمی‌تواند بدون نیاز به یک PET CT یا PET-MRI با استفاده از دستگاه شناخته شده به عنوان N-localizer انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7091-0583-2_1|عنوان=Modern Multimodal Neuroimaging for Radiosurgery: The Example of PET Scan Integration|نام خانوادگی=Levivier|نام=M.|نام خانوادگی۲=Massager|نام۲=N.|نام خانوادگی۳=Wikler|نام۳=D.|نام خانوادگی۴=Goldman|نام۴=S.|تاریخ=2004|ناشر=Springer Vienna|شابک=9783709172001|مکان=Vienna|صفحات=1–7}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8363-2_3|عنوان=Techniques of Stereotactic Localization|نام خانوادگی=Tse|نام=Victor C. K.|نام خانوادگی۲=Kalani|نام۲=M. Yashar S.|نام خانوادگی۳=Adler|نام۳=John R.|تاریخ=2015|ناشر=Springer New York|شابک=9781461483625|مکان=New York, NY|صفحات=25–32}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Green|first=Dave|date=2014-12-08|title=Stereotactic Radiosurgery and Stereotactic Body Radiation Therapy. Edited by Stanley H. Benedict, David J. Schlesinger, Steven J. Goetsch, Brian D. Kavanagh CRC Press, Taylor & Francis Group; ISBN 13:978-1-4398-4197-6; 395 pages; Hardback £79.20|url=http://dx.doi.org/10.1017/s146039691400048x|journal=Journal of Radiotherapy in Practice|volume=14|issue=01|pages=105–106|doi=10.1017/s146039691400048x|issn=1460-3969}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-53497-2.00003-6|عنوان=Deep brain stimulation surgical techniques|نام خانوادگی=Khan|نام=Fahd R.|نام خانوادگی۲=Henderson|نام۲=Jaimie M.|تاریخ=2013|ناشر=Elsevier|شابک=9780444534972|صفحات=27–37}}</ref>
 
=== محدودیت ها ===
حداقل رساندن دوز تابش به موضوع، جذابیت استفاده از رادیونوکلئید های کوتاه مدت است. در کنار نقش تعیین شده خود به عنوان یک تکنیک تشخیصی، PET به عنوان یک روش برای ارزیابی پاسخ به درمان، به ویژه درمان [[سرطان]] <ref>{{Cite journal|last=Young|first=H.|last2=Baum|first2=R.|last3=Cremerius|first3=U.|last4=Herholz|first4=K.|last5=Hoekstra|first5=O.|last6=Lammertsma|first6=A.A.|last7=Pruim|first7=J.|last8=Price|first8=P.|date=1999-12|title=Measurement of clinical and subclinical tumour response using [18F]-fluorodeoxyglucose and positron emission tomography: review and 1999 EORTC recommendations|url=http://dx.doi.org/10.1016/s0959-8049(99)00229-4|journal=European Journal of Cancer|volume=35|issue=13|pages=1773–1782|doi=10.1016/s0959-8049(99)00229-4|issn=0959-8049}}</ref> نقش گسترده ای دارد.
 
محدودیت استفاده گسترده از PET ناشی از هزینه هایهزینه‌های بالا cyclotrons مورد نیاز برای تولید رادیونوکلئید هایرادیونوکلئید‌های کوتاه مدت برای اسکن پت و نیاز به دستگاه سنتز شیمیایی در محل مناسب برای تولید رادیو داروها پس از آماده سازیآماده‌سازی رادیوایزوتوپ. مولکول هایمولکول‌های رادیوتراپی Organic که یک رادیو ایزوتوپ رادیویی پوزیترون را شامل می شوندمی‌شوند ابتدا سنتز نمی شوندنمی‌شوند و سپس رادیوایزوتوپ درون آنهاآن‌ها تهیه می شود،می‌شود، زیرا بمباران با یک سیکلوترون برای تهیه رادیوایزوتوپ، هر وسیله ای برای نگهداری آن را از بین می بردمی‌برد. در عوض، ایزوتوپ باید ابتدا آماده شود، سپس پس از آن، شیمی برای آماده سازی هر رادیوتراپی آلی (مانند FDG) بسیار سریع انجام می شود،می‌شود، در زمان کوتاهی قبل از انحلال ایزوتوپ. تعداد کمی از بیمارستان هابیمارستان‌ها و دانشگاه هادانشگاه‌ها قادر به حفظ چنین سیستم هاییسیستم‌هایی هستند و اکثر PET های بالینی توسط تامین کنندگانتامین‌کنندگان شخص ثالث رادیوتراپی پشتیبانی می شوندمی‌شوند که می توانند همزمان چندین سایت را تأمین کنند. این محدودیت PET را در درجه اول به استفاده از ردیاب هایردیاب‌های برچسب دار شده با فلوئور 18 محدود می کند،می‌کند، که نیمه عمر 110 دقیقه را دارد و می توانمی‌توان از راه دور معقول استفاده کرد یا به روبیدیوم 82 (که به عنوان [[روبیدیم]] -82 کلرید استفاده می شود) با نیمه عمر 1.27 دقیقه است که در یک ژنراتور قابل حمل تولید می شودمی‌شود و برای مطالعات پرفوریونی قلب استفاده می شودمی‌شود. با این وجود، در سال های اخیر چندین سیکلوترون در محل با محافظ یکپارچه و "آزمایشگاه های داغ" (آزمایشگاه های شیمی اتوماتیک که قادر به کار با [[ایزوتوپ پرتوزا|رادیوایزوتوپ]] ها هستند) شروع به همراه کردن واحدهای PET به بیمارستان های راه دور کرده اندکرده‌اند. حضور کوچک سیکلوترون در محل، وعده داده که در آینده به عنوان سیکلووترن هاسیکلووترن‌ها در پاسخ به هزینه بالای حمل و نقل ایزوتوپ به دستگاه هایدستگاه‌های PET کاهش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://dx.doi.org/10.1515/9781400840038.400|عنوان=From James Madison, 15 September – From James Monroe, 12 November|ناشر=Princeton University Press|شابک=9781400840038|مکان=Princeton}}</ref> در سال هایسال‌های اخیر کمبود اسکن هایاسکن‌های PET در ایالات متحده کاهش یافته است، چرا که انتشار داروهای رادیو ایزوتوپ برای تأمین رادیو ایزوتوپ ها 30٪ در سال افزایش یافته است.<ref>{{یادکرد وب|وب‌گاه=dx.doi.org|نشانی=http://dx.doi.org/10.15438/rr.5.1.7|عنوان=Original PDF|بازبینی=2019-01-29}}</ref>
 
از آنجا که نیمه عمر فلوئور 18 حدود دو ساعت است، دوز آماده یک رادیو دارو دارنده این رادیونوکلئید، طی چند روز کاری، نیمه عمر انباشته خواهد شد. این باعث می شودمی‌شود که کالیبراسیون مکرر دوز باقیمانده (تعیین فعالیت در واحد حجم) و برنامه ریزیبرنامه‌ریزی دقیق با توجه به برنامه ریزیبرنامه‌ریزی بیمار انجام شود.
 
== تاریخچه ==
 
== هزینه ==
از اوت سال 2008، [[:en:Cancer_Care_Ontario|Cancer Care]] انتاریو گزارش می دهدمی‌دهد که هزینه هایهزینه‌های افزایشی در حال حاضر برای انجام اسکن PET در استان می تواندمی‌تواند 1000 تا 200 دلار برای هر اسکن باشد. این شامل هزینه دارو رادیو اکتیو و مصارف پزشک برای خواندن اسکن است.<ref>{{Cite journal|title=Positron Emission Tomography (PET) Imaging|url=http://dx.doi.org/10.1007/springerreference_169266|journal=SpringerReference|location=Berlin/Heidelberg|publisher=Springer-Verlag}}</ref>
 
در [[انگلستان]]، هزینه مرجع ([[:en:National_Health_Service|NHS]] (2015-2016 برای یک اسکن پان بالغ سرپایی بالغ 798 پوند و 242 پوند برای خدمات دسترسی مستقیم است.<ref>{{Cite journal|date=2016-12-22|title=Grain Transportation Report, December 22, 2016|url=http://dx.doi.org/10.9752/ts056.12-22-2016}}</ref> در استرالیا، از ژوئیه 2018، هزینه برنامه هایبرنامه‌های مزایای Medicare برای کل بدن FDG PET بین 95 تا 99 دلار است که بسته به نشانه اینشانه‌ای برای اسکن است.<ref>{{Cite journal|last=Malatzky|first=Christina|last2=Glenister|first2=Kristen|date=2018-10-11|title=Talking about overweight and obesity in rural Australian general practice|url=http://dx.doi.org/10.1111/hsc.12672|journal=Health & Social Care in the Community|doi=10.1111/hsc.12672|issn=0966-0410}}</ref>
 
== نگارخانه ==
۱۶

ویرایش