تفاوت میان نسخه‌های «شهین تسلیمی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[دم‌سرخ‌ها]] (۱۳۹۶)
* [[هزارپا (فیلم)|هزارپا]] (۱۳۹۶)
* [[اسب سفید پادشاه(فیلم)]] (۱۳۹۳)
* [[پل خواب (فیلم)|پل خواب]] (۱۳۹۳)
* [[آذر، شهدخت، پرویز و دیگران]] (۱۳۹۲)
کاربر ناشناس