تفاوت میان نسخه‌های «تفسیر قمی»

←‏اعتبار روایات: حذف لقب علامه از کسی که در جامعه و نیز در نزد حوزویان، به هیچ وجه، علامه نیست
(←‏نویسنده: حذف لقب علامه از کسی که در جامعه و نیز در نزد حوزویان، به هیچ وجه، علامه نیست)
(←‏اعتبار روایات: حذف لقب علامه از کسی که در جامعه و نیز در نزد حوزویان، به هیچ وجه، علامه نیست)
نویسنده این تفسیر در مقدمه کتاب گفته است که همه روایات آن را از افراد ثقه و مورد اعتماد آورده است، لذا بعضی از علمای بزرگ شیعه همه روایات آن را معتبر دانسته‌اند. عده‌ای هم به جهت همین حرف قبول کرده‌اند که همه راوی‌های این کتاب ثقه هستند، در حالی که افراد ضعیف زیادی در بین آن‌ها وجود دارد که این فرضیه را باطل می‌کند.
 
علمای بزرگ شیعه در مورد معتبر بودن با نبودن همه روایات‌های این تفسیر اختلاف نظر دارند و به نظر می‌رسد جامع‌ترین نظر را [[علی ریاحی نبی|علامه ریاحی]] داشته باشد. او معتقد است با توجه به این که به‌طور قطع نویسنده همه تفسیری که به دست ما رسیده، نمی‌تواند [[علی بن ابراهیم]]
باشد، معلوم نیست که این توثیق هم نوشته او باشد و ممکن است نوسته [[علی بن حاتم]] باشد که با توجه به این که او از ضعفا نقل حدیث می‌کرده، توثیقش معتبر نیست و نیز ممکن است نوشته [[عباس بن محمد]] یا فرد دیگری باشد که توثیق آن‌ها چه دربارهٔ افراد و چه در اعتبار احادیثشان معتبر نیست، لذا سایر بحث‌ها در این باره بی‌فایده است و نه می‌توان همه روات آن را ثقه دانست و نه همه روایات آن را معتبر، بلکه باید تک تک روایات آن را بررسی و اظهار نظر کرد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.ehtejaj.com/main/?p=4329|عنوان=تفسیر القمی – تقریرات درس [[علی ریاحی نبی|علامه ریاحی]] | ناشر =سایت رسمی گروه تحقیقاتی علوم و معارف اسلامی احتجاج |تاریخ۲۱/۱۳۹۳/۱|تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
== منابع ==