تفاوت میان نسخه‌های «علم رجال»

حذف لقب علامه از کسی که در جامعه و نیز در نزد حوزویان، به هیچ وجه، علامه نیست
(اصلاع ترتیب کلمات یک عبارت)
(حذف لقب علامه از کسی که در جامعه و نیز در نزد حوزویان، به هیچ وجه، علامه نیست)
# موضوع آن صرفاً افراد موجود در سلسله سند احادیث می‌باشند.
# صفاتی که در پذیرش یا عدم پذیرش کلامشان تأثیر دارد، مورد توجه است، نه سایر صفات و ویژگی‌های آن‌ها.
در ضمن به نظر می‌رسد که علم رجال از تأسیسات دوره اسلامی است در صورتی که علم تراجم پیش از دوران اسلامی نیز وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده =علامه شیخ [[علی ریاحی نبی]] |نشانی=http://www.ehtejaj.com/main/wp-content/uploads/Kotob/Rejal&deraye.pdf |عنوان=علم حدیث (رجال و درایه) | ناشر =دارالقاری، بیروت، لبنان |تاریخ =2011 م |تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
== دانشمندان بزرگ علم رجال ==
# روایت مورد نظر در کتاب موجود هم به صورت مسند باشد و هم به صورت متصل.
# رجالی سند روایت همگی ثقه (مورد اعتماد) باشند.
اگر روایتی همه شرایط بالا را داشت معتبر به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.ehtejaj.com/main/?p=2645 |عنوان=تقرایرات درس علامه شیخ [[علی ریاحی نبی]] | ناشر =گروه احتجاح |تاریخ =1392/2/28 |تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
== منابع ==