باز کردن منو اصلی

تغییرات

۵ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ ماه پیش
* کوه سرخ ۳۲۰۰متر
* کوه دختر سیریز ۲۲۰۰متر
* کوه خانوکسفید ریحانشهر (چغوت)۳۱۵۰متر
* کوه شاردو دشتخاک ۳۳۰۰متر
* کوه گاو (هم‌مرز با کوهبنان و راور)۳۶۰۰متر
۴۶

ویرایش